Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι Αξιωματικοί - Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί αποστρατεύονται


SHARE THIS:

1. Αποδεχόμαστε:

 α. Την αίτηση αποστρατείας του Σγού (ΥΕ/ΤΕΑ) Τσικνή Ιωάννη (65910).

β. Την αίτηση παραίτησης του Σγού (Ι) Κόττα Κωνσταντίνου (63360).
SHARE THIS:

Αποστρατείες Αξιωματικών

Αποστρατείες Υπαξιωματικών

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Πολεμική Αεροπορία

Στρατιωτικοί