Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωµατικών Ο.Σ.


SHARE THIS:

«Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατεία Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς»

Αποφασίζουµε Κυρώνουµε Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες κρίσης, που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθµ. «3»: 


SHARE THIS:

Αποστρατείες Αξιωματικών

ΓΕΣ

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Προαγωγές Αξιωματικών

Στρατιωτικοί

Στρατός Ξηράς