Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Γραμματέα Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας


SHARE THIS:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Γραμματέα Δ.Σ.

Στην 5η/7-2-2019 τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, εκλέχθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας της Ένωσης, ως εξής :Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Κρανιάς Ιωάννης-Ασμχος (Ρ)ε.α.

Γραμματέας Δ.Σ. ο κ. Καρβουνιάρης Ευστάθιος-Σγός (ΤΤΗ)ε.α.

Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ
SHARE THIS:

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ

ΕΑΑΑ