Η ΕΣΠΕΕ Θεσσαλονίκης συναντήθηκε με τον Δκτη της 34 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξίαρχο κ. Τόνα Δημήτριο


SHARE THIS:

Αντιπροσωπία της Ένωσης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σπυρίδων Κυριακόπουλο τον Γενικό Γραμματέα ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σαρρή Αθανάσιο και τον Ταμια Ανθστη(ΠΒ) Στεργιο Όρκα συναντήθηκε  με τον Δκτη της 34 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξίαρχο κ. Τόνα Δημήτριο στο γραφείο του .        Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των Δκτων Σχηματισμών του Νομού Θεσσαλονίκης , Ο κ. Ταξίαρχος ενημερώθηκε για τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της Ένωσης . Έγινε ένας γόνιμος διάλογος και αντηλλάγησαν απόψεις σε θέματα προσωπικού .

        Ο κ. Ταξίαρχος ζήτησε να υπάρχει μια διαρκής γραμμή επικοινωνίας ώστε από κοινού να βρίσκονται λύσεις για το προσωπικό της Ταξιαρχίας.
           

Για το
Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-
             Πρόεδρος                                                                        Γενικός ΓραμματέαςΣπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής
     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                 ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)Loading...

SHARE THIS:

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΣΠΕΕ Θεσσαλονίκης

Στρατιωτικοί