ΓΕΣ: Προκήρυξη για Υπασπιστή Διοίκησης στο Υπασπιστήριο του Αρχηγού ΓΕΣ


SHARE THIS:

Προκήρυξη που αφορά Ανθυπασπιστές οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν θέση υπασπιστή διοίκησης στο Υπασπιστήριο του Αρχηγού ΓΕΣ έβγαλε το Γενικό Επιτελείο Στρατού με προσόντα να έχουν 15 έτη υπηρεσίας και να έχουν υπηρετήσει σε επιχειρησιακές μονάδες της ΑΣΔΕΝ ή του Δ' ΣΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες τα Στελέχη θα πρέπει να απευθύνονται στο 1ο Επιτελικό Γραφειο των μονάδων τους.Loading...

SHARE THIS:

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Στρατός Ξηράς

Υπασπιστής Διοίκησης