NEWSROOM

[getBreaking results="20" label="recent"]

Τι αποκάλυψε ο Α/ΓΕΣ σχετικά με τη μετακίνηση της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ


► «Πεζοναύτες έσω ... έτοιμοι»
► ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ.
► Τι αποκάλυψε ο Αντιστράτηγος Αλκ. Στεφανής στους επιτελείς της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, για τη μετακίνηση της μονάδας.

Από τα «αποκαλυπτήρια» του σχεδιασμού που έχει τεθεί επί τάπητος, για τη μετακί­νηση της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών από τον Βόλο στον Αυλώνα όπως αποκάλυψε ο ΤΑ­ΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν από τρεις εβδομάδες, συνο­δεύονταν οι ευχές του Αρχηγού του Γενικού Επιτε­λείου Στρατού, Αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή, στην 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών στο Στρατόπε­δο Γεωργούλα την περασμένη Πέμπτη.

Η επίσκεψη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελεί­ου Στρατού στη Νέα Ιωνία, μετά μάλιστα τον θόρυβο που δημιούργησαν οι αποκαλύψεις του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, ασφαλώς δεν περιείχε μόνο τις εθι­μοτυπικές ευχές για τη νέα χρονιά, ούτε απλή ενημέρωση για τις τρέχουσες δράσεις των πεζο­ναυτών, όπως περιγράφεται στο λιτό ανακοινω­θέν του ΓΕΣ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, ο Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, αφού ολοκλήρωσε την περιήγησή του στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Γεωργούλα, προχώρησε σε ανα­λυτική ενημέρωση σε δύο μάλιστα επίπεδα, στελεχών αφενός και επικεφαλής της Ταξιαρχίας αφετέρου, για το φλέγον θέμα της μετακίνησης των πεζοναυτών. Στην εφ’ όλης της ύλης συζή­τηση με τα στελέχη της 32ης Ταξιαρχίας για τον σχεδιασμό του ΓΕΣ, ο αντιστράτηγος ανέλυσε με σαφέστατο τρόπο τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού της στρατιωτικής ηγεσίας όσον αφορά την αλλαγή της στρατιωτικής δομής.Στο πλαίσιο αυτό, όπως πληροφορήθηκε ο ΤΑ­ΧΥΔΡΟΜΟΣ, ο κ. Στεφανής στην αναλυτική ενημέρωση που έγινε, ουσιαστικά «υπέδειξε» ως την πιο ενδεδειγμένη λύση τη μετακίνηση των πεζοναυτών στον Αυλώνα, υπογράμμισε ωστόσο πως οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη Ιανουάριου στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενι­κών Επιτελείων (ΣΑΓΈ), όπου θα τοποθετηθούν οι αρχηγοί όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυ­νάμεων.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ο Αρχηγός ΓΕΣ επιχείρησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός, εξηγώντας στους στρατιωτικούς ότι η μετακίνη­ση της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, δεν σημαί­νει αυτομάτως και «κλείσιμο» του Στρατοπέδου, αφήνοντας έτσι ανοιχτό παράθυρο για ενδεχόμενη μετακίνηση άλλης μονάδας στον Βόλο.

Εκείνο που φέρεται επίσης να επισήμανε εί­ναι, πως προκειμένου η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυ­τών να μπορέσει να εγκατασταθεί στον Αυλώνα, ορισμένες δραστηριότητες από το στρατόπεδο του Αυλώνα θα μεταφερθούν αντιστοίχως στη Θήβα, όπου σήμερα λειτουργεί Κέντρο Εκπαί­δευσης Νεοσυλλέκτων όπως και στον Αυλώνα. Η λειτουργία των συγκεκριμένων Κέντρων Εκ­παίδευσης φέρεται να είναι υπό αίρεση πλέον, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, για αυτό και το ΓΕΣ προσανατολίζεται ουσιαστικά στη μετακίνηση ορισμένων τομέων δράσης από τον Αυλώνα στη Θήβα, προκειμένου να μην εγείρονται αντιδράσεις.

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ)

Θα πρέπει να σημειωθεί, πως μετά την ενημέ­ρωση που είχαν τα στρατιωτικά στελέχη της 32ης Ταξιαρχίας, στην πλειοψηφία τους οι περισσότε­ροι αποκόμισαν την εκτίμηση, πως η μετακίνηση των πεζοναυτών από τον Βόλο για τον Αυλώνα θα πρέπει να θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγου­ρη το αμέσως επόμενο διάστημα. Κομβικό ση­μείο για τις επόμενες εξελίξεις θεωρείται η συνε­δρίαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτε­λείων, η οποία χρονικά προσδιορίζεται για τα τέλη Ιανουάριου. Μέχρι τις 28 Ιανουάριου, πάν­τως, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ζητη­θεί από την 32η Ταξιαρχία να έχει αποσταλεί ολο­κληρωμένη η πρόταση της Ταξιαρχίας, όσον αφορά τη μετακίνηση ή όχι στον Αυλώνα.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

Στη χθεσινή ανακοίνωση του ΓΕΣ πάντως, για την επίσκεψη του Αρχηγού Αντιστράτηγου Αλκι­βιάδη Στεφανή, που εκτός από τον Βόλο επισκέφτηκε και άλλες μονάδες, επισημαίνονται τα εξής: «Την Πέμπτη 04 Ιανουάριου 2018, ο Αρ­χηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, πραγματοποίησε επισκέψεις, ως ακολούθως:

► Στην 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών (32 ΤΑΞΠΖΝ - «ΜΟΡΑΒΑΣ»), όπου επισκέφτηκε το Στρατη­γείο, τις Μονάδες και τις Ανεξάρτητες Υπομονάδες του Σχηματισμού, στον Βόλο και στη Λάρισα. 

► Στον 384 Λόχο Ειδικής Συνθέσεως Υλικού Πολέμου [384 ΛΕΣ (ΥΠ)], στη Λάρισα. Ο Αρχη­γός, περιηγήθηκε στους χώρους και στις εγκα­ταστάσεις τους, και ενημερώθηκε για τις τρέ­χουσες δράσεις τους. Επίσης, επικοινώνησε με το σύνολο του προσωπικού, αντάλλαξε ευχές και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για το νέο έτος.

Συγχαρητήρια στους πεζοναύτες μας και το προσωπικό του 384 ΛΕΣ (ΥΠ), που με εξαίρετο ηθικό, αισιοδοξία, υπερηφάνεια και άρτια επαγγελματική κατάρτιση διατηρούν υψηλή επιχειρη­σιακή ετοιμότητα».

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ
(ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-06/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
ΠΗΓΗ: http://staratalogia.blogspot.gr