BREAKING NEWS

[getBreaking results="25" label="recent"]

Μυστήρια λουκέτα στα κυλικεία των στρατιωτικών νοσοκομείων


Με μια λευκή κόλλα που γράψει «προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης» ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι στα κυλικεία του 401 ΓΣΝΑ και του 251 ΓΝΑ, καθώς η εταιρεία που τα διαχειρίζεται -συνδέεται με τρεις μεγάλες εταιρείες και απασχολεί πάνω από 120 άτομα- κατέβασε ρολά χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν... 

Πόρτες κλειδωμένες και τζάμια κλειστά. Στους θερμοθαλάμους βρίσκονται απιθωμένα, εδώ και μέρες, τυρόπιτες και λουκανικόπιτες. Τα ψυγεία είναι γεμάτα με νερά, χυμούς και αναψυκτικά. Κι όμως, εργαζόμε­νοι και επισκέπτες δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Τα δύο κυλικεία του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, όπως και εκείνο στο γειτονικό 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, είναι εδώ και μερικές μέρες κλειστά. Και δεν είναι τα μόνα. 

Το λουκέτο που έβαλε πριν από λίγες μέρες η εταιρεία «Κοτσαμπάσης και ΣΙΑ Ο.Ε.», που εκμεταλλευόταν τους εν λόγω χώρους, προκάλεσε ένα ντόμινο σε κυλικεία και χώρους εστίασης αρκετών στρατιωτικών μονάδων, αλλά και ευρύτερων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς η συγκε­κριμένη εταιρεία είχε συνάψει ουκ ολίγες συμβάσεις, που πλέον βρίσκονται στον αέρα. Εργαζό­μενοι απ’ το 401 ΓΣΝΑ, με τους οποίους συνομιλήσαμε χθες, ήταν έκπληκτοι απ’ αυτή την κατάλη­ξη, καθώς τίποτα δεν προμήνυε το κλείσιμο του κυλικείου, που έγινε κυριολεκτικά εν μια νυκτί. «Γνω­ρίζαμε πως το προσωπικό είχε κάποια προβλήματα μισθοδοσίας, έλεγαν πως τους είχαν καθυστε­ρήσει 1-2 μήνες στις πληρωμές, αλλά δεν περιμέναμε αυτό». 

Σύμφωνα με τους εργαζομέ­νους στο νοσοκομείο, το πρωί της Δευτέρας και τα δύο κυλικεία ήταν κλειστά και μια λευκή κόλλα στο τζάμι τούς πληροφορούσε πως από εκείνη τη μέρα θα υπήρχε «προσωρινή αναστολή λειτουργί­ας της επιχείρησης». Ούτε οι ερ­γαζόμενοι στην επιχείρηση που πήγαν να πιάσουν δουλειά αλλά ούτε και η διοίκηση του νοσοκο­μείου γνώριζε κάτι περισσότερο. 

Φρούδες διαβεβαιώσεις 

Από τα αρμόδια όργανα του στρατού αναζητήθηκε ο ιδιοκτή­της της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχε ακριβώς συμβεί. Όπως μας μεταφέρθηκε από αξιόπιστες πηγές, βρέθηκε κάποιος εκπρόσωπος της εταιρεί­ας, ο οποίος επικαλέστηκε ζητή­ματα υγείας του ιδιοκτήτη. Ωστό­σο, διαβεβαίωσε πως γίνονται προσπάθειες, ώστε τα κυλικεία να ανοίξουν ξανά τις επόμενες μέρες. Οι ίδιες πηγές δεν το θεω­ρούν πιθανό αυτό, καθώς, όπως μας έγινε γνωστό, η εταιρεία φέ­ρεται να χρωστά μισθώματα του­λάχιστον 3 μηνών για ορισμένα τουλάχιστον από τα κυλικεία των ενόπλων δυνάμεων. Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως στέλεχος της διοίκησης της εται­ρείας το προηγούμενο Σάββατο πέρασε και σήκωσε τα ταμεία από όλα τα κυλικεία που στεγάζονται σε μονάδες του στρατού. 

Χθες, μάλιστα, η εταιρεία έστει­λε και επιστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του στρατού, υποστη­ρίζοντας πως το θέμα θα λήξει τις επόμενες μέρες. 

Κανείς όμως δεν μπορεί να διαβεβαιώσει πως κάτι τέτοιο ισχύ­ει. Σε μια αναζήτησή μας στο δια­δίκτυο, χθες, διαπιστώσαμε πως οι ιστοσελίδες της εταιρείας είναι ανενεργές και για τις 3 επιχειρή­σεις που συνδέονται με αυτήν (Athens Golf Club Catering, To Φαγάκι της Γιαγιάς, ΕΛ.ΕΤ.ΕΣ.). 

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρ­χουν ρήτρες μεταξύ της εταιρεί­ας και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε περί­πτωση που η πρώτη δεν ανταποκρίνεται στους όρους των συμ­βάσεων. Η αλήθεια είναι ότι από τα κυλικεία της συγκεκριμένης εταιρείας εξυπηρετούνται καθη­μερινά εκατοντάδες άνθρωποι και δεν μπορεί να συνεχίσουν να είναι επ’ άπειρον κλειστά.

Το βα­σικότερο, όμως, ερώτημα είναι τι θα συμβεί με τους εργαζομένους στην εταιρεία, που, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπερνούν τα 120 άτομα. 

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΕΡΖΗ
(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-30/03/2018)