Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Αδικίες στην Εξέλιξη τους

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Αδικίες στην Εξέλιξη τους

Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων επικοινώνησε μαζί μας και μας έστειλε για δημοσίευση το παρακάτω κείμενο το οποίο αφορά αδικίες ως προς την εξέλιξη μεταξύ των Στελεχών των ΕΔ.

Η επιστολή μου αυτή είναι για να ενημερωθείτε σχετικά με θέματα στελεχών που έχουν εισέλθει στο στράτευμα με διάφορες προκηρύξεις για κάλυψη αναγκών του στρατεύματος. Στις προκηρύξεις αυτές αναφέρονταν,η ιεραρχική, βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Δυστυχώς με τον νόμο 3883/10 κάποιοι εισηγήθηκαν να καταργήσουν δικαιώματα προκηρύξεως που ποτέ δεν είχε συμβεί στο παρελθόν και ως σήμερα καθώς στους εθελοντές που εισήλθαμε το 1984 ως κληρωτοί και παραμείναμε από το 1986 και μετά κατόπιν εξετάσεων προκηρύξεως του ΠΝ.Στην προκήρυξη μας μετά την μονιμοποίηση μας θα εντασσόμασταν στο τέλος της αντίστοιχης σειράς ομοιόβαθμων τότε ΣΜΥΝ όπου θα εξελισσόμασταν μαζί τους, βάση νόμου 2439/96. Ο καταληκτικός βαθμός μας ήταν του Αντιπλοίαρχου, όπου με τον νόμο 3883/10 καταργήθηκε και ο καταληκτικός βαθμός είναι του Πλωτάρχη. Ενώ ο ίδιος νόμος αναφέρετε σε εθελοντές και εθελόντριες της αεροπορίας  όπου στην ΠΑ ο καταληκτικός βαθμός είναι του Σμηνάρχου (Πλοίαρχου) και με τον 4407/16 επανήλθε, στον ίδιο νόμο 3883/10 στο άρθρο 34 αναφέρει την αρμονία της ιεραρχίας με την αρμονία των καθηκόντων που είναι αντιφατικό καθώς ο νεότερος μου θα γίνει Αντιπλοίαρχος και εγώ όχι. Εκτός του καταληκτικού βαθμού συμβαίνουν και άλλα εσκεμμένα παράλογα όπως :

 1. Βάση του νόμου 445/74 ημερομηνία κατατάξεως είναι η ημερομηνία που εισήλθαμε στο στράτευμα ως κληρωτοί εφόσον δεν απολυθήκαμε ποτέ και συνεχίσαμε να υπηρετούμε ως επιτυχόντες προκηρύξεως καθώς και βάση νόμου 2439/96 ημερομηνία κατατάξεως είναι η ημερομηνία ονομασίας ως Αξιωματικός. Οι αρμόδιοι στον Β. Κλάδο του ΓΕΝ μας ενημέρωσαν όταν στα 30έτη υπηρεσίας έπρεπε να προαχθούμε στον βαθμό του Πλωτάρχη, ότι ημερομηνία κατατάξεως θεωρούν την ημερομηνία που προαχθήκαμε στον βαθμό του κελευστή όπου βάση νομοθεσίας και διατάξεων δεν ισχύει καθώς έως και τον βαθμό του υποπλοίαρχου και με 28έτη υπηρεσίας δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Η αντίστοιχη σειρά ΑΣΣΥ(ΣΜΥΝ) με εμάς η 4η το 2012 προήχθησαν στον βαθμό του Πλωτάρχη ενώ δεν έπρεπε βάση νομοθεσίας καθώς δεν είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο, ενώ έπρεπε να προαχθούν το 2014 όπως εμείς, δεν προαχθήκαμε και προαχθήκαμε το 2016 και έχουμε απωλέσει δύο έτη χωρίς να υπάρχει νομική εξήγηση και δύο σειρές νεότερες προήχθησαν πριν από εμάς και είναι αρχαιότεροι μας. Ενώ όλοι γνωρίζουν το θέμα δυστυχώς αδιαφορούν για την επίλυση και την ηθική αποκατάσταση των δύο ετών και την επαναφορά του καταληκτικού βαθμού.

2 Ποτέ ως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμμιά θετική εισήγηση για τα στελέχη που είναι εκτός Στρατιωτικών Σχολών.

3.Όλες οι εισηγήσεις αφορούν στελέχη ΑΣΣΥ και είναι ευεργετικές καθώς η διαφορά μας στον καταληκτικό βαθμό αυξήθηκε στους δύο βαθμούς βάση του νόμου 4494/17 προάγονται στο βαθμό του Πλοίαρχου και όσοι έχουν πτυχίο ΑΕΙ θα προάγονται και Αρχιπλοίαρχοι, στο νέο μισθολόγιο ενώ είχαμε διαφορά ένα κλιμάκιο και εκεί αύξησαν την διαφορά στα δύο κλιμάκια καθώς πρόσθεσαν και το κλιμάκιο 36έτη και πλοίαρχος.

4. Η σχολή ΑΣΣΥ(ΣΜΥΝ) ιδρύθηκε το 1982 όπου είχαν δικαίωμα εισαγωγής υποψήφιοι με απολυτήριο γυμνασίου και από ηλικία 14ετών και άνω, από το 1992και μετά  εισέρχονταν υποψήφιοι μέσω πανελληνίων εξετάσεων, το 2003 και μετά ονομάστηκε ΑΣΣΥ και από το 2015 και μετά έγινε η φοίτηση τριετείς. Βάση νομοθεσίας καθορίζονται με τον νόμο 4361/16 στο άρθρο 24 ο χαρακτηρισμός των αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών καθώς είναι πολλοί που ως σήμερα δεν έχουν το απαιτούμενο πτυχίο και με τον νόμο 4494/17 καθορίζει στο άρθρο 4 για τους απόφοιτους των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών που προάγονται σε Πλοίαρχους αλλά δεν πληρούν κάποιοι ότι η φοίτηση στις σχολές αυτές είναι τριετής και αυτό είναι για τους απόφοιτους από το 2015 και μετά. Τα αρμόδια στελέχη όμως τα παραβλέπουν και παρόλο τις ανισότητες ανάμεσα σε στελέχη ΑΣΣΥ όλοι απολαμβάνουν τα προνόμια.5. Τα μοναδικά στελέχη που έπρεπε να ονομάζονται Εθελοντές είναι οι γυναίκες καθώς εισήλθαν με τον νόμο 705/77 περί στρατεύσεως Ελληνίδων και με τον νόμο 445/74 όπου αναφέρεται και ισχύει ως σήμερα η νομοθεσία για τους Υπαξιωματικούς/ Εθελοντές/ και εξέλιξη αυτών, δεν έπρεπε να προάγονται στους βαθμούς Αξιωματικού, το κατάφεραν χρησιμοποιώντας εμάς που βάση νομοθεσίας δεν έπρεπε να μας ονομάζουν Εθελοντές αλλά στελέχη που κατατάσσονται μέσω διαγωνισμών/εξετάσεων. Καθώς να υπάρχουν κάποιες διαφορές στην ιεραρχική και βαθμολογική εξέλιξη ανάλογα με τις ανάγκες του στρατεύματος αλλά να μην είναι άδικες και ακραίες όπως είναι μέχρι σήμερα ανάμεσα στα στελέχη ΑΣΣΥ και μη ΑΣΣΥ. Καθώς θα μπορούσαν τα στελέχη μη ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό του υποπλοίαρχου και λιγότερα χρόνια παραμονής στους βαθμούς και όχι ανά 8έτη. Ειδικά όταν ένας ΑΣΣΥ στα 14έτη είναι Ανθυπασπιστής και ένας μη ΑΣΣΥ στα 32έτη.

6.Υπάρχουν ανισότητες και σε θέματα σταδιοδρομίας, μεταθέσεις, τοποθετήσεις μακρόχρονες σε πλοία άνω των 15ετών συνεχώς, περιοχές χωρίς ΜΜΜ, κ.λ.π.

7. Τα αρμόδια στελέχη που διαχειρίζονται και ενημερώνουν τους αρμοδίους, πρέπει να είναι αντικειμενικά και να ακολουθούν την νομοθεσία και να εισηγούνται ανάλογα  για το καλό των στελεχών και του στρατεύματος και να μην δημιουργούν διχόνοια ανάμεσα στα στελέχη και κακό στο στράτευμα.

Σας παρακαλώ όσο μπορείτε να βοηθήσετε για την επίλυση και άρση των άνωθεν αδικιών. Σας ευχαριστώ