BREAKING NEWS

[getBreaking results="25" label="recent"]

Νέα προκήρυξη για ενίσχυση του προσωπικού των ΕΔ μελετά το ΥΠΕΘΑ


Ακόμη και νέα προκήρυξη για την πρόσληψη νέων στελεχών εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αλλά κυρίως να ανακόψει την τάση γήρανσης του προσωπικού. 

Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Άμυνας, κ. Φώτης Κουβέλης. Στην συνέντευξή του στο OnAlert κληθείς να διευκρινίσει εάν η προσπάθεια ανανέωσης του έμψυχου δυναμικού την οποία ανέφερε θα περιλαμβάνει και την προκήρυξη νέων διορισμών με οποιοδήποτε θεσμό, απάντησε ότι αυτή είναι μια εναλλακτική που μελετάται. 

Διαβάστε αναλυτικά τι δήλωσε ο κ. Κουβέλης: 

Ακριβώς εκεί στο σημείο που αναφερθήκατε είναι το ενδιαφέρον μας και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα δείτε ότι θα γίνει μια προσπάθεια. Και μιλάω θα γίνει μια προσπάθεια στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο του ευρύτερου προϋπολογισμού προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το στοιχείο της γήρανσης, όπως την λέτε, παρά το γεγονός ότι η λέξη γήρανση δεν αποτυπώνει επ’ακριβώς την κατάσταση. Και βεβαίως υπάρχει η ανάγκη ανανέωσης ή ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, με ανανεωμένο έμψυχο δυναμικό.

Νέα προκήρυξη;

Ενδεχομένως ναι. Αυτό μελετούμε. Το μελετούμε στη βάση δυο στοιχείων. Το ένα στοιχείο είναι οι ανάγκες μας και το δεύτερο στοιχείο οι οικονομικές δυνατότητες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

Δεν "περπάτησαν" οι ΟΒΑ

Εάν τελικώς επιλεγεί η λύση της προκήρυξης θα καταβληθούν προσπάθειες να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του 2017 που αφορούσε στον διορισμό 1000 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης. Είναι άλλωστε αποδεκτό ότι η πρώτη προκηρυξη ανακατάταξης ή επανακατάταξης 1.000 συνολικά Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Και ενδεικτική είναι η πρώτη καταγραφή, όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε στη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο, με αποτέλεσμα να επανεκδοθούν συμπληρωματικές προκηρύξεις.Για το ΓΕΣ, από τις 867 παραληφθείσες αιτήσεις για 600 θέσεις σε κατεξοχήν επιχειρησιακές ειδικότητες συγκεκριμένων Όπλων (ΕΔ-ΠΖ-ΤΘ-ΠΒ-ΜΧ-ΔΒ) προέκυψαν τα εξής:

585 υποψήφιοι κρίθηκαν ακατάλληλοι (απορριπτέοι), επειδή δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις που καθορίζονταν στις σχετικές εγκυκλίους (κυρίως την κατεχόμενη ειδικότητα και την υπέρβαση τριετίας από την ημερομηνία απόλυσης κατά το χρόνο κατάθεσης των αιτήσεων).

109 υποψήφιοι (ΠΖ-ΤΘ-ΠΒ-ΜΧ-ΔΒ) διέθεταν τα τυπικά προσόντα, κρίθηκαν από τις υγειονομικές επιτροπές ικανοί προς κατάταξη και εγκρίθηκε η ανακατάταξή τους.

173 υποψήφιοι ΟΒΑ (ΕΔ) διέθεταν τα τυπικά προσόντα, κρίθηκαν από τις υγειονομικές επιτροπές ικανοί προς κατάταξη και συμπεριλήφθηκαν στη σχετική διαταγή για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών, πλην όμως από αυτούς προσήλθαν 156, από τους οποίους 143 πέτυχαν τα ελάχιστα παραδεκτά όρια των αγωνισμάτων και εγκρίθηκε η ανακατάταξή τους.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων (867), για το Στρατό Ξηράς ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων (600), πλην όμως η πλειοψηφία των καταθεσάντων αίτηση δεν κατείχε μία από τις απαιτούμενες ειδικότητες και γι αυτόν τον λόγο απορρίφθηκε.

Προς κάλυψη των τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) κενών θέσεων εξεδόθησαν δύο νέες προκηρύξεις, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το σύνολο των ειδικοτήτων που προβλέπονται  προκειμένου να καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός.

Αναφορικά με το ΓΕΝ, εγκρίθηκε η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στο ΠΝ, χωρίς περιορισμό στις ειδικότητες των Ναυτών, καθόσον περιλήφθησαν στο σύνολο τους και οι δεκαεπτά (17), που έχουν νομοθετικά καθοριστεί.

Εν τούτοις, ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων δεν κάλυψε τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να συμπληρωθούν οι θέσεις που υπολείπονται, και το Πολεμικό Ναυτικό εξέδωσε νέα διαταγή πρόσληψης ΟΒΑ το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο του 2017.

Σε ό,τι αφορά το ΓΕΑ προκηρύχθηκαν διακόσιες (200) θέσεις ΟΒΑ. Σύμφωνα με την απάντηση που είχε δώσει τον περασμένο Ιούλιο το ΥΠΕΘΑ, «συνολικά υποβλήθηκαν 263 έγκυρες αιτήσεις υποψηφίων ΟΒΑ στην ΠΑ. Η ΠΑ δεν χρειάστηκε να προβεί σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων ΟΒΑ ούτε προχώρησε σε δεύτερη προκήρυξη, καθώς κάλυψε τις ανάγκες της σε ΟΒΑ με την από 14 Μαρτίου 2017 προκήρυξη»

Δείτε την δήλωση του κ. Φώτη Κουβέλη για το θέμα στο 05.31


Πηγή:  onalert.gr