ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Κύρωση Συµπληρωµατικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωµατικών για τα Έτη 2015, 2017 και 2018

14 Αυγούστου, 2018

Κύρωση Συµπληρωµατικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωµατικών για τα Έτη 2015, 2017 και 2018

Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30, του 445/74 ν.δ., τους παρακάτω συµπληρωµατικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2015, 2017 και 2018, που συντάχθηκαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ): ΕΤΟΣ 2015
Προακτέας ΕΜΘ Αλχία Τεθωρακισµένων Ελαφράς Υπηρεσίας
Σταθοπούλου Αικατερίνη, ΑΜ:ΜΟ4257, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.

ΕΤΟΣ 2017
1. Προακτέου ΕΜΘ Αλχία Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας
Ιορδανίδη Γεώργιου, ΑΜ:ΜΟ5462, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
2. Προακτέου ΕΜΘ Αλχία ∆ιαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας
Χουβαρτούδη Άγγελου, ΑΜ:ΜΟ6288, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
3. Προακτέων ΕΜΘ Αλχιών Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας λόγω
συµπλήρωσης τυπικών προσόντων
α. Λαπούδη Μιχαήλ, ΑΜ:ΜΟ6549.
β. Τανού Σπυρίδωνος, ΑΜ:ΜΟ6739.
4. Προακτέας ΕΜΘ Αλχία Οικονοµικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τζήκα
Ευανθίας, ΑΜ:ΜΟ7522, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
5. Προακτέου ΕΜΘ Επχία Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Φουντουλάκη
Ιωάννη, ΑΜ:ΜΟ15062, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
6. Προακτέου ΕΜΘ Επχία Υλικού Πολέµου Ελαφράς Υπηρεσίας
Πούλιου Ευάγγελου, ΑΜ:ΜΟ15451 λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.ΕΤΟΣ 2018
1. Προακτέου Αλχία Πεζικού Μαβή Χρήστου, ΑΜ:ΜΥ18875 λόγω
συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
2. Προακτέας ΕΜΘ Αλχία Τεθωρακισµένων Νικολοπούλου Αγγελικής,
ΑΜ:ΜΟ7679, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
3. Προακτέας ΕΜΘ Αλχία Πεζικού Κοτσινονού ∆έσποινας,
ΑΜ:ΜΟ7749 λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
4. Προακτέας ΕΜΘ Αλχία Υλικού Πολέµου Γαβριηλάκη ∆έσποινας,
ΑΜ:ΜΟ7839, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
5. Προακτέου ΕΜΘ Αλχία Εφοδιασµού Μεταφορών Βαρβατσούλη
Γεώργιου, ΑΜ:ΜΟ8572, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
6. Προακτέου ΕΜΘ Αλχία Υγειονοµικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ψωµιάδη
Χαράλαµπου, ΑΜ:ΜΟ8667, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
7. Προακτέων Επχιών Τεθωρακισµένων λόγω συµπλήρωσης τυπικών
προσόντων:
α. Τουλαδέλλη Σταυρούλας, ΑΜ:ΜΥ20275.
β. Ζερφειρίδη Ιωάννη, ΑΜ:ΜΥ20772.
8. Προακτέου ΕΜΘ Επχία Πυροβολικού Πλαταρά Χαρίλαου,
ΑΜ:ΜΟ15305, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
9. Προακτέου ΕΜΘ Επχία ∆ιαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Γιαννέλη
Πέτρου, ΑΜ:ΜΟ15403, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων.
10. Προακτέων ΕΜΘ Επχιών Πεζικού λόγω συµπλήρωσης τυπικών
προσόντων:
α. Χορτοµάρη Σωτήριου, ΑΜ:ΜΟ15791.
β. Παπαηλίου Γεώργιου, ΑΜ:ΜΟ15800.
γ. Ελαφράς Υπηρεσίας Τόλου Ανδρέα, ΑΜ:ΜΟ15860.
11. Προακτέου ΕΜΘ Επχία Τεθωρακισµένων Καρακατσάνη Γεώργιου,
ΑΜ:ΜΟ16344, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων. 
12. Προακτέων Λχιών Μηχανικού λόγω συµπλήρωσης τυπικών
προσόντων:
α. Παπαζώη Θεοφάνη, ΑΜ:ΜΥ20976.
β. Πετρίδη Λεωνίδα, ΑΜ:ΜΥ20983.
γ. Γκότζια Κωνσταντίνου, ΑΜ:ΜΥ20996.
δ. ∆ουγέκου Κωνσταντίνου, ΑΜ:ΜΥ21001.
ε. Μακρή Σεραφείµ, ΑΜ:ΜΥ21009.
13. Προακτέων Λχιών ∆ιαβιβάσεων λόγω συµπλήρωσης τυπικών
προσόντων:
α. Χαρισιάδη Γεώργιου, ΑΜ:ΜΥ20975.
β. Θανάση Κωνσταντίνου, ΑΜ:ΜΥ20995.
γ. Αιµονιώτη Κωνσταντίνου, ΑΜ:ΜΥ21010.
14. Προακτέων Λχιών Τεχνικού λόγω συµπλήρωσης τυπικών
προσόντων:
α. Παιδαράκη Νικόλαου, ΑΜ:ΜΥ21019.
β. ∆εµοιράκου ∆ήµητρας - Στυλιανής, ΑΜ:ΜΥ21025.
γ. Σιαµπαλιώτη Μαρίας - Αποστολίας, ΑΜ:ΜΥ21030.
 15. Προακτέου ΕΜΘ Αλχία Γεωγραφικού Μπούζα Βασίλειου,
ΑΜ:ΜΟ10645 λόγω θανάτου.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟ ΒΑΘΜΟ
1. Παραµενόντων στον αυτό βαθµό ΕΜΘ Επχιών Πεζικού:
α. Ζαπουνίδη Ανδρέα, ΑΜ:ΜΟ15732.
β. ∆ριµάλα Γεώργιου, ΑΜ:ΜΟ15928.
2. Παραµένων στον αυτό βαθµό ΕΜΘ Επχία Υγειονοµικού Γιάννου
Απόστολου, ΑΜ:ΜΟ17032.