Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ στη Διεύθυνση Προσομοίωσης του ΚΕΠΥΕΣ

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ στη Διεύθυνση Προσομοίωσης του ΚΕΠΥΕΣ


Την Πέμπτη 09 Αυγούστου 2018, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφτηκε τη Διεύθυνση Προσομοίωσης του Κέντρου Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕΠΥΕΣ).

Ο Αρχηγός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης, ενημερώθηκε για την σε εξέλιξη ενοποίηση των υφιστάμενων λογισμικών και στο πλαίσιο της αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας, παρακολούθησε επίδειξη των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Συνδυάζοντας τη χρήση σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την υιοθέτηση της νέας αντίληψης «train as you fight», ο Στρατός Ξηράς ενοποιεί τα συστήματα εξομοίωσης διαφορετικών Όπλων και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση τόσο σε τακτικό, όσο και σε επιχειρησιακό περιβάλλον.


Στο τέλος της επίσκεψής του, ο Αρχηγός συνεχάρη τα Στελέχη και τους Οπλίτες Θητείας για τον επαγγελματισμό τους και τους προέτρεψε να συνεχίσουν με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες τους, καθώς με την ευρεία χρήση της προσομοίωσης και των πολεμικών παιγνίων επιτυγχάνεται:

- Χαμηλό κόστος εκπαίδευσης με υψηλό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

- Άμεση διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών μέσων, με πολλαπλές δυνατότητες εξέτασης σεναρίων.

- Δυνατότητα ρεαλιστικής δοκιμής Σχεδίων με αυξημένη ασφάλεια.

- Επίτευξη της επιζητούμενης «τριβής» (friction) κατά την εκπαίδευση.

- Επισκόπηση και κριτική της εκπαίδευσης, για αυτοβελτίωση των εκπαιδευομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και υιοθέτηση διδαγμάτων.