Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού«Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού

Προάγουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 (παρ. 3) του ν.3883/10, τους παρακάτω Αξιωµατικούς, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2018-19 από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2/Σ.2 από 30-03-2018 απόφασή του, ως ακολούθως: