NEWSROOM

[getBreaking results="20" label="recent"]

Π.Καμμένος για αυτοκτονίες Στελεχών: Στρατηγικός στόχος του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων είναι η κατά το δυνατόν εκμηδένιση του φαινομένουΕρώτηση 219/20-07-18της Βουλής των Ελλήνων

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ιδιαιτέρως ανήσυχο από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά αυτοχειριών που έλαβαν χώρα σε χρονική περίοδο μικρότερη του ενός μήνα. Ο κατάλογος των αυτοχειριών στο Στρατό Ξηράς έφτασε τις τρεις, ενός κληρωτού οπλίτη στη νήσο Ρω (27/06/18) και δύο επαγγελματιών οπλιτώνστην περιοχή του Έβρου (14/07/18) και της Μυτιλήνης (18/07/2018). Το πρόβλημα είναι σοβαρό, προκαλεί θλίψη σε όλους και έχει αρνητικές επιπτώσεις στο ηθικό του στρατεύματος. Η λύση του δεν θα έρθει από μόνη της και απαιτείται η άμεση ενασχόληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ερωτάσθε,

Έχετε ενημερωθεί για τους λόγους που οδήγησαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην αυτοχειρία;

Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική, οικογενειακή, κοινωνική ζωή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που προκλήθηκαν από τις αλόγιστες περικοπές των τελευταίων ετών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ANEΛ ;
Ο Βουλευτής,
Ανδρέας Λοβέρδος


Η Απάντηση του ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος με θέμα «Περιστατικά αυτοχειριών στο Στρατό Ξηράς» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα: Κατ’ αρχήν και για τα τρία περιστατικά, τα οποία αναφέρονται στην ερώτησή σας, έχουν διαταχθεί Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ), οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Περαιτέρω, έχει ήδη πραγματοποιηθεί, όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις κατάτο παρελθόν, ενημέρωση, καταγραφή και αξιολόγηση των συνθηκών και των πιθανών αιτιών που οδήγησαν στα συγκεκριμένα περιστατικά. Με γνώμονα την ψυχική υποστήριξη των οικογενειών των αυτοχείρων και την αυστηρή τήρηση του ιατρικού και υπηρεσιακού απορρήτου, έχουν διερευνηθεί, σε συντονισμένη έρευνα του Υγειονομικού Τομέα και των Διοικήσεων, οι ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνιστώσες που πιθανά συνέβαλαν στην εμφάνιση των συγκεκριμένων αυτοκτονικών
πράξεων.

Επίσης, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή των Διευθυντών των Ψυχιατρικών Κλινικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) του Λεκανοπεδίου και εκπροσώπων του Διακλαδικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας των ΕΔ (ΔΚΨΥΕΔ), προκειμένου να ενημερωθεί η Ιεραρχία για την ετοιμότητα και τον συντονισμό δράσεων της Υγειονομικής Υπηρεσίας και των Διοικητικών σχηματισμών, αλλά και για να κινητοποιηθούν άμεσα οι ήδη υπάρχοντες μηχανισμοί ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προσωπικού και της πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς που συνοπτικά είναι οι παρακάτω:

(1) Το Τμήμα Πρόληψης του ΔΚΨΥΕΔ θα εντατικοποιήσει τις επισκέψεις και τις επί τακτά χρονικά διαστήματα ομιλίες και σεμινάρια που ήδη πραγματοποιεί στους Μείζονες Σχηματισμούς στην Αττική και στην επαρχία, και που περιλαμβάνουν την παρουσίαση του προβλήματος της αυτοχειρίας και κατευθυντήριες οδηγίες για τηναντιμετώπισή του.
 (2) Θα γίνει υπενθύμιση για τα σχετικά εγχειρίδια που έχουν εκπονηθεί για τηνενημέρωση του προσωπικού και της Διοίκησης, καθώς και για την καλύτερηπροετοιμασία τους για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών (Οδηγός του Ηγέτη Για την Αυτοκτονικότητα, Εγχειρίδιο Επί Θεμάτων Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Προσωπικού), όπως και για την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή ΨυχολογικήςΥποστήριξης, η χρήση της οποίας είναι ανώνυμη και διαθέσιμη για όλο το προσωπικό.
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (2017) η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξηςδέχθηκε 613 κλήσεις.
 (3) Το ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το θέμα των αυτοχειριών και θα συντονίζει την ομογενοποιημένη και αποτελεσματική συνεργασία του Υγειονομικού τμήματος (Νοσοκομεία,Ιατροί και Ψυχολόγοι Μονάδων), με τις εκάστοτε Διοικήσεις.
 Πέραν των ανωτέρω, βρίσκεται υπό μελέτη η κατά τα διεθνή πρότυπα εφαρμογή της εκπαίδευσης στελεχών στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, με σκοπόνα λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι ψυχικής υγείας ώστε να υπάρξουν περισσότερεςδυνατότητες έγκαιρης αναγνώρισης και παρέμβασης.
Ειδικότερα στο Στρατό Ξηράς, για τον οποίο γίνεται ειδική μνεία στην ερώτησή σας, στο πλαίσιο της διαρκούς και ουσιαστικής μέριμνας για το στρατιωτικόπροσωπικό:
 Έχει αναπτυχθεί το δίκτυο του Θεσμού Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας, αποτελούμενο από:
 (α) Τις Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ), με επικεφαλήςΑξιωματικούς (ΥΨ), ή σε έλλειψη αυτών, Αξιωματικούς (ΥΙ) άνευ ειδικότητας και επιστημονικούς επόπτες Αξιωματικούς (ΥΙ) ειδικότητας Ψυχιάτρου.


(β) Τις έξω-vοσοκομειακές δομές παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΚΨΥΕΔ στην ΠΕ ΑΣΔΥΣ και ΨΤΕΠ/424 ΓΣΝΕ στην ΠΕ Γ΄ΣΣ).
(γ) Την 24ωρη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Ενόπλων Δυνάμεων.
 (δ) Το Γραφείο Στήριξης Στελεχών, το οποίο παρέχει άμεση επικοινωνία τουΜόνιμου Στρατιωτικού Προσωπικού με το ΓΕΣ και την ταχύτατη αντιμετώπιση - επίλυση σοβαρών οικογενειακών, υπηρεσιακών, κοινωνικών προβλημάτων και όχιμόνο, του προσωπικού καθώς και των μελών των οικογενειών τους.
 (ε) Το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών (Γ.Σ.Ο.), το οποίο βρίσκεται σε επικοινωνίακαι συνεργασία με το δίκτυο του Θεσμού Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας.
Έχει εκδοθεί αριθμός διαταγών, στις οποίες οι Διοικητές δύνανται να ανατρέχουν για την ενημέρωση και εμβάθυνση επί θεμάτων ψυχοκοινωνικήςμέριμνας και χειρισμού του στρατιωτικού προσωπικού.
Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό υποβάλλεται σε ψυχολογική-ψυχιατρική εκτίμηση, στο πλαίσιο της Περιοδικής Υγειονομικής Εξέτασης (Π.Υ.Ε.), μέσω της οποίας δύναται να ανιχνευθεί ψυχοπαθολογία και να προληφθούν ακραία περιστατικά, όπως η αυτοκτονία, αλλά και να εντοπιστούν ηπιότερης βαρύτητας ψυχικές καταστάσεις και συμπτώματα, ώστε να τύχουν ανάλογης
διαχείρισης.
Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη τέτοιων ανθρωπίνων σχέσεων, ώστε το συνεχές ενδιαφέρον για το συνάδελφο να αποτελεί προτεραιότητα και καθήκον όλων, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης φύσης και την ελαχιστοποίηση τωναυτοκτονικών φαινομένων.
Επιπροσθέτως σας υπενθυμίζω ότι κατά το τρέχον έτος, που έχει ανακηρυχθεί από το ΥΠΕΘΑ ως Έτος Μέριμνας Προσωπικού, πραγματοποιείται πληθώρα πολυποίκιλων δράσεων-ενεργειών, με σκοπό τη στήριξη του προσωπικού και των οικογενειών μακροπρόθεσμα, με λήψη ουσιαστικών μέτρων, δίνοντας έμφαση στη διευκόλυνση της καθημερινότητας τους, ώστε αυτό να έχει τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στη διατήρηση της μαχητικότητας και της επιχειρησιακής του ετοιμότητας
για την εκπλήρωση της αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναληφθεί, ενδεικτικά, οι παρακάτω δράσεις:

Μέριµνα για το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης των οπλιτών θητείας, των Δοκίµων Εφέδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) µε τις αστικές συγκοινωνίες, σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαµάτα και Ηράκλειο. Στο πλαίσιο αυτό ήδη υλοποιούνται οι συναφθείσες συµβάσεις για το 2018 καιέχουν αναληφθεί ενέργειες για την σύναψη νέων για το 2019.
 Παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2016-2020 για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά που αφορούν στις ΕΔ.
 Παροχές, προσφορές, εµπορικών εκπτώσεων από διάφορες εταιρείες προς το προσωπικό των ΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και του έτους µέριµνας για το ανθρώπινο δυναµικό, ιδιαίτερα έχουν αναληφθεί ενέργειες προς:
 (1) Ακτοπλοϊκές εταιρείες για τις μετακινήσεις του προσωπικού µε εκπτωτικά προγράµµατα τα οποία δύναται να χρησιμοποιήσει το προσωπικό µας.
 (2) Την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις του προσωπικού µε παροχή έκπτωσης και εξετάζεται η διεύρυνση του µέτρου και για τις μετακινήσεις µε τον προαστιακό σιδηρόδρομο.
 (3) Την ΠΟΑΥΣ και τα κατά τόπους υπεραστικά ΚΤΕΛ για την παροχή έκπτωσης στις μετακινήσεις του προσωπικού.
 (4) Ζητήθηκε η παροχή δυνατότητας αγοράς καρτών απεριορίστων διαδροµών από τον ΟΑΣΑ, από το µόνιµο προσωπικό και τα µέλη των οικογενειώντους, µε παροχή έκπτωσης.
 Συναφώς µε τις παραπάνω παροχές, ζητήθηκε η δυνατότητα παροχής δωρεάνεισιτηρίων, από εγχώριες αεροπορικές εταιρίες, για τις μετακινήσεις στρατεύσιμων τέκνων απόρων οικογενειών.
 Ζητήθηκε η παροχή έκπτωσης για το σύνολο του προσωπικού των ΕΔ, από τις εταιρίες εκμετάλλευσης διοδίων του εθνικού οδικού δικτύου.
 Πέραν των ανωτέρω έχουν αναληφθεί ενέργειες για παροχή έκπτωσης σε στελέχη των ΕΔ, σε διάφορα ασφαλιστικά προγράµµατα σε συνεργασία µε την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδας, καθώς και σε αριθµό παραστάσεων σε διάφορα θέατρα, σε συνεργασία µε τις ιδιωτικές εταιρίες εκμετάλλευσης αυτών.

Στέγαση στελεχών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά καιοικονομικά προβλήματα.
 Στέγαση στελεχών που υπηρετούν σε μονάδες εκτός Αττικής.
 Στήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού όπως πολύτεκνοι,μονογονεϊκές οικογένειες, διαζευγμένοι, στελέχη με σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ κλπ.
 Παροχή δυνατοτήτων παραθερισμού και κατασκηνώσεων για τα τέκνα τουπροσωπικού.
 Παροχή οικονομικών ευκολιών όπως, διευκόλυνση για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης μέσω των στρατιωτικών πρατηρίων.
 Εξασφάλιση παροχών μέσω συνεργασίας με οικονομικούς - εμπορικούς φορείς.
 Λειτουργία γραφείων Νομικής υποστήριξης προσωπικού.
 Οικονομική υποστήριξη στρατευσίμου προσωπικού που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
 Εφαρμογή σειράς μέτρων για στελέχη που επιμελούνται άτομα ειδικής φροντίδας.
 Λειτουργία Βρεφονηπιακών σταθμών επ' ωφελεία των στελεχών.
 Λειτουργία Κέντρου Ειδικής Φροντίδας Παίδων (ΚΕΦΠ).
 Λειτουργία Μονάδας Ιατρικά Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ).
 Λειτουργία Οδοντιατρικών Κέντρων με κάλυψη όλου του φάσματος των οδοντιατρικών εργασιών.
 Δυνατότητα σίτισης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος στις Λέσχες των Ενόπλων Δυνάμεων.
 Στις μεταθέσεις ισχύει το σύστημα της μοριοδότησης ενώ λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη τα οικογενειακά-ατομικά-κοινωνικά προβλήματα που κοινοποιούνται στα Γενικά Επιτελεία μέσω μιας θεσμοθετημένης διαδικασίας.

Τέλος επιθυμώ να διαβεβαιώσω ότι στρατηγικός στόχος του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων είναι η κατά το δυνατόν εκμηδένιση του φαινομένου των αυτοχειριών, στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας όλου του προσωπικού και όλων των κλιμακίων διοίκησης, από το ανώτατο έως και το κατώτερο.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ