ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού

05 Οκτωβρίου, 2018


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ )                     

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ : Φ.400 / 5/332017 / Σ.8668 / 29 Σεπ 15 / ΓΕΣ / ΔΙΜΣΠΡΟ / Β1 

       1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό το ΓΕΣ, στο πλαίσιο τής μέριμνας για το προσωπικό και ειδικότερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οικογένειες των οποίων και οι 2 γονείς είναι στρατιωτικοί ή πολιτικό προσωπικό του ΣΞ (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεΐκών οικογενειών), σχετικά με τη μεταφορά των τέκνων τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία, καθόρισε τα παρακάτω ευεργετικά μέτρα:α. «Οι Δκσεις όλων των Κλιμακίων να διευκολύνουν τα παραπάνω στελέχη της δύναμης τους για τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς το χώρο του σχολείου - παιδικού σταθμού, με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η
επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας ή της Υπηρεσίας».

 β. «Η κάθε Διοίκηση δύναται να λαμβάνει κατά την κρίση της μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του. ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίος».

  2. Παρακαλούμε όπως τα παραπάνω μέτρα μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό ισχύσουν και για τα Στελέχη τα οποία η σύζυγος τους εργάζεται στον ευρύτερο Δημόσιο  και  ιδιωτικό τομέα.             

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο