ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ: Σημαντική Ενημέρωση επί ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ και ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ)Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.)/«ΙΚΑΡΟΣ» ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα που αφορούν τους αποστράτους:

Α. ΘΕΜΑ 1ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ 50% ΑΥΤΩΝ

Περίληψη: Όπως είναι γνωστό, με το νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ Νο 222 / 12-11-2012) επιβλήθηκαν περικοπές στις συντάξεις, όπως αναλυτικότερα εμφανίζεται στη συνέχεια και παρακρατήθηκαν αυτές, αρχής γενομένης από το 2013, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και αναδρομικά από 1-8-2012...

Β. ΘΕΜΑ 2ο: ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ/ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2.000 € ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Ή 3.000 € ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ

Περίληψη: Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), αναστέλλεται η καταβολή των συντάξεων άνω των 2.000€ και 3.000 € αντίστοιχα κατά περίπτωση από τον Ιούνιο 2016 μέχρι 32-12-2018, οπότε θα εφαρμοσθεί νέος τρόπος προσδιορισμού της σύνταξης...

Γ. ΘΕΜΑ 3ο: ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2014 ΚΑΙ 2016 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΟΥ 2017


Περίληψη: Όπως είναι γνωστό, στην βεβαίωση ετήσιων αποδοχών σύνταξης έτους 2017, αναγράφονται αναδρομικά ποσά για το 2014 και 2016. Τα αναδρομικά αυτά ποσά, πρέπει να δηλωθούν στην εφορία μέχρι 31-12-2018...

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό έντυπο: