Οι Δύο Λεβέντες Επιλοχίες της ΕΣΠΕΕ Θεσσαλονίκης


Οι δύο λεβέντες Επιλοχίες της ΕΣΠΕ Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος Σπύρος Κυριακόπουλος και ο Γραμματέας Αθανάσιος Σαρρής έδωσαν το δυναμικό τους παρών χθες στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε με συναδέλφους τους να δηλώνουν τα Χρόνια Πολλά λόγω της Εθνικής Επετείου και ότι είναι πάντα δίπλα στα Στελέχη που εκπροσωπούν.Αξίζει να τονίσουμε ότι οι δύο Συνδικαλιστές έχουν από το παρελθόν πλούσιο συνδικαλιστικό έργο και πρόσφατα απέκτησαν και νέα γραφεία για την Ένωση τους όπου μπορούν όλα τα Στελέχη της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας να τα επισκεφτούν ώστε να εγγραφούν και να εμπιστευτούν ως εκπροσώπους τους για τα προβλήματα τους σίγουρους και δυνατούς ανθρώπους όπως είναι οι Επιλοχίες Κυριακόπουλος και Σαρρής!