ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Στη Βουλή το θέμα πρόσληψης εθνοφυλάκων για την φρούρηση εγκαταστάσεων του Στρατού

27 Οκτωβρίου, 2018

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Ευβοίας ΝΔ Νικόλαος Μίχος, κατέθεσε ερώτηση (Αρ. Πρωτ. 2795/25-10-2018) προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Πρόσληψη εθνοφυλάκων για φρούρηση εγκαταστάσεων του Στρατού», ως εξής:

Η μείωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σε εννέα μήνες, το οξυμένο θέμα της ανυποταξίας και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, δημιουργούν θέματα υποστελέχωσης των μονάδων του Στρατού και κατ’ επέκταση φύλαξης των υποδομών και του εξοπλισμού του. Η λύση που προέκρινε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να στελεχώσει τα στρατόπεδα αν και δίνει στους Εθνοφύλακες και στα μέλη της Εφεδρείας σε όλη την Ελλάδα, μια δυνατότητα να υπηρετήσουν το Στράτευμα, εντούτοις με τους όρους με τους οποίους καλούνται να προσφέρουν σε αυτό είναι απαξιωτικοί και πέρα από κάθε έννοια σεβασμού τόσο της ιδιότητας τους ως Εφέδρων αλλά και ως εργαζομένων (αφού ως τέτοιοι καλούνται). Την ίδια ώρα το Υπουργείο διαθέτει προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μη στρατιωτικά καθήκοντα όπως ο καθαρισμός και η φύλαξη των Hot Spots και αποτάσσει από το Στράτευμα τα στελέχη της που αρνούνται να υπακούσουν τις σχετικές διαταγές. Η προκήρυξη του Υπουργείου έχει δημιουργήσει σημαντική ενόχληση και προκαλεί προβληματισμό. Τα στοιχεία της προκήρυξης είναι τα παρακάτω:Δημοσιεύτηκε στον Τύπο η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εθνοφυλάκων στην Μονάδα 61 Μ.Ε. (Στρατόπεδο “ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ”) στα Φάρσαλα προκειμένου να εξασφαλίζει την φρούρηση εγκαταστάσεων, κατά το έτος 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκήρυξης: «Η ανάληψη καθηκόντων είναι εθελοντική, η αποζημίωση είναι δεκαπέντε ευρώ (15€) ημερησίως, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου και ως εκ τούτου δε δημιουργείται σχέση εργασίας μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και του Εθνοφύλακα (δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλιση στα ασφαλιστικά ταμεία ή συνταξιοδότηση ή αποζημίωση). Η παραπάνω αποζημίωση χορηγείται για την αποζημίωση δαπανών διατροφής, ιματισμού και υποδήσεως. Ο χρόνος υπηρεσίας φύλαξης του Στρατοπέδου θα είναι ημερήσιες και νυχτερινές ώρες, με την διάρκεια της υπηρεσίας να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά 24ωρο και οι Εθνοφύλακες θα υπάγονται στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς κατά την διάρκεια της υπηρεσίας σας. Η παύση παροχής της υπηρεσίας σας θα γίνει όταν διατάξει η Στρατιωτική Μονάδα για λόγους της θελήσεως της ή από δική σας εθελοντική παύση ή παράπτωμα. Η επιλογή των εθνοφυλάκων που θα προσληφθούν θα γίνει με “Κριτήρια Επιλογής" (άνεργοι έγγαμοι, πολύτεκνοι), όπως καθορίζει το σχετικό σύστημα μορίων. Σε περίπτωση δε μάλιστα μη επάρκειας προσωπικού προς στράτευση της προβλεπόμενης ηλικίας υπάρχει η δυνατότητα κατ’ εξαίρεσης κατάταξης των εθνοφυλάκων μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τα καθορισμένα».

Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη των ενδιαφερομένων είναι: Να ανήκουν στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς, να έχουν σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2, να μην είναι Έφεδροι Αξιωματικοί, να μην είναι ενταγμένοι επιστρατευτικά και να μην έχουν υπερβεί το 45ος έτος ηλικίας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας:

1) Γιατί δεν προβαίνει στην αύξηση του χρόνου θητείας των εφέδρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης των νευραλγικών και μεγάλης σημασίας υποδομών του στρατεύματος;

2) Γιατί δεν προβαίνει σε εξορθολογισμό της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του στρατεύματος ώστε να εξοικονομηθούν «ώρες φύλαξης» με την διάθεση εφέδρων που σήμερα υπηρετούν στις μεγάλες πόλεις;

3) Γιατί αφού απευθύνει πρόσκληση για πρόσληψη σε Έλληνες πολίτες που ευδοκίμως υπηρέτησαν δεν τους καλύπτει επαρκώς ώστε να τους παρέχει ασφάλιση και αποζημίωση σύμφωνα με όλους τους κανόνες που διέπουν το εργατικό δίκαιο; Αντ’ αυτού αποζημιώνει τις υπηρεσίες των υπηρετησάντων Ελλήνων πολιτών που πιθανώς βρίσκονται σε ανάγκη με το εξευτελιστικό ποσόν των 15 Ευρώ χωρίς άλλες παροχές;

4) Γιατί την ίδια ώρα που καλεί σε σχεδόν εθελοντική υπηρεσία τους εφέδρους, διαθέτει εν ενεργεία εφέδρους για τη φύλαξη και καθαρισμό των κέντρων μεταναστών και μάλιστα τιμωρεί στρατιωτικούς που αρνούνται να υπηρετήσουν σε μη στρατιωτικές υπηρεσίες;