ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ προς ΝΣΚ για την επιστροφή δώρων και επιδομάτων αδείας (ΕΝΤΥΠΟ)Ενημέρωση από τον Οικονομικό Σύμβουλο Συντονιστικού 3 ΕΑΑ κ. Αντωνιάδη Ιωάννη:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

κατόπιν δικών σας αιτημάτων, έφτιαξα ένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ προς το Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την επιστροφή των Δώρων και των επιδομάτων αδείας και μπορείτε κατά κρίση σας να το συμπληρώσετε και να το καταθέσετε, με τα στοιχεία σας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι, η συγκεκριμένη αίτηση έχει ως αντικείμενο μόνο αναγνώριση υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου να εφαρμόσει τις Αποφάσεις των Δικαστηρίων & του ΣτΕ και καμιά άλλη νομική αξία.

Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι παραγραφή αξιώσεων επέρχεται μετά από δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία έγερσης της απαίτησης. Η κυβέρνηση πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ και απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, όμοια με εκείνη του ν. 4307/14 ή αυτήν που αναμένουμε για το υπόλοιπο 50%...


Γ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Δείτε το σχετικό υπόδειγμα: