Νομοσχέδιο για αναδρομικά: Αν παραμείνει ως έχει θα δημιουργήσει ντόμινο δικαστικών προσφυγών
Συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ δεν μπορεί να υπάρξει με το ισχύον μισθολόγιο

Με το σχέδιο νόμου που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατιθέμενη να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του ΣτΕ, γιατί οι προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν τα αναδρομικά του ειδικού μισθολογίου των Ε.Δ& Σ.Α κάνουν λόγο μόνο για την περίοδο από 1/8/2012 – 31/12/2016.

Για να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ. θα πρέπει να απαλειφθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 1:και να προβλεφθεί διάταξη που θα δίνει και το υπόλοιπο 50% στο ήδη ισχύον μισθολόγιο του νομού 4472/17 από 1/1/2017 έως σήμερα.Για να γίνει πιο κατανοητό, εάν η πολιτεία είχε συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ όπως όφειλε, πριν την ψήφιση του νομού 4472/17, που περιέχει το ισχύον μισθολόγιο, ένας έγγαμος με τέκνα Αρχ/κας της ΕΛΑΣ με 30 χρόνια υπηρεσία την 31/12/16 και λάμβανε μισθολογικά τα 2/3 Αστυνομικού Διευθυντή θα έπρεπε από 1/1/2017 που ισχύει το νέο μισθολόγιο να έχει προσωπική διαφορά 297 ευρώ αντί 229 ευρώ που του χορηγήθηκαν.

Τα 297 ευρώ που θα έπρεπε να έχει σήμερα ως προσωπική διαφορά ο Αρχ/κας δείχνει και το ύψος των μειώσεων που έχει προβλεφθεί και που θα υποστούν όλοι οι αστυνομικοί που υπάγονται στην Β&Γ κατηγορία του νέου μισθολογίου

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ αλλά έχει ψηφίσει ένα μισθολόγιο, άδικο, άνισο, και αντισυνταγματικό το οποίο πρέπει άμεσα να αποσύρει και στην θέση του να θεσπίσει ένα νέο μισθολόγιο που θα δίνει όραμα, θα αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της εργασίας μας, προεξάρχοντος του επικίνδυνου της εργασίας μας λαμβάνοντας υπόψη τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ που έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση των μισθών και ότι αυτοί πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του 2012.

Το μόνο σίγουρο, είναι πως το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αν παραμείνει ως έχει θα δημιουργήσει ντόμινο δικαστικών προσφυγών.

Η τήρηση των νόμων και του Συντάγματος είναι υποχρέωση και της Πολιτείας!!

Δημήτριος Καραγιαννοπουλος
Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ

ΠΗΓΗ: pasapolice.blogspot.com