ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ανισότητες στην Άδεια Ανατροφής Τέκνου

04 Οκτωβρίου, 2018


Στρατιωτικός επικοινώνησε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα και μας έθεσε την ανισότητα που υπάρχει με την διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου όταν γεννηθούν δίδυμα ή τρίδυμα τέκνα σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζομενους θεωρώντας τον εαυτό ως Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων ως εργαζόμενο Β' Κατηγορίας.

Διαβάστε το μήνυμα που μας έστειλε:


Είμαι στρατιωτικός και θέλω να θέσω ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την άδεια ανατροφής δίδυμων που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί ως προς την χρονική διάρκεια. Με την παρ 2 του άρθρου 53 του νομού 3528/2007 και το άρθρο 6 του 4210/2013 αναφέρει ότι σε περίπτωση γέννηση διδύμων η τρίδυμων τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια 6μηνων με αποδοχές για κάθε τέκνο πέρα του ενός δηλαδή χορηγείται 15μηνες άδεια όπου ο νόμος έχει εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους εκτός από τους στρατιωτικούς όπου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία η υπηρεσία απλά για αυτήν την περίπτωση χορηγεί 10μηνες άδεια.

Το έτος 2018 έχει χαρακτηριστεί ως έτος μέριμνας προσωπικού από την υπηρεσία  ένα τόσο σοβαρό θέμα όπου λόγω αυξημένων υποχρεώσεων που αντιμετωπίζουν αυτές οι οικογένειες πρέπει να δωθεί μια λύση και να ισχύει ότι έχει θεσμοθετηθεί για όλους τους εργαζόμενους.

Γιατί πρέπει να είμαστε οι στρατιωτικοί  εργαζόμενοι β κατηγορίας.