ΠΟΜΕΝΣ: Αναδεικνύουμε τα Eργασιακά μας Δικαιώματα στο Συμβούλιο EPSCOΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας

Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Τον Δεκέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC)πρότεινεμία οδηγία σχετικά με τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, ως συνέχεια του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισήχθη μια τροπολογία με στόχο να αποκλείσει ή τουλάχιστον να δώσει στα ίδια τα κράτη μέλη την επιλογή για το πως θα διαχειριστούν εργασιακά θέματα που αφορούν στους δημοσίους υπαλλήλους, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας, στους δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτές και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ παρακολουθώντας έκτοτε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις επί του θέματος, ήταν σε συνεχή επαφή με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατιωτικών Ενώσεων (EUROMIL) ανταλλάσσοντας σχετική αλληλογραφία κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC), το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εργάζονταν για την εν λόγω οδηγία.
Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή EMPL ψήφισε το προσχέδιο της ανωτέρω οδηγίας.


Εξακολουθεί να υπάρχει ένας πιθανός αποκλεισμός στρατιωτικού προσωπικού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που ωστόσο αποδυναμώθηκε με βάση τροπολογίες που προέρχονται από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα ψηφίστηκε η εξής συμβιβαστική τροπολογία : Άρθρο 1, παρ. 5α: «Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, βάσει αντικειμενικών λόγων και σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους όπου ενδείκνυται, ότι ορισμένες διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, και στα Σώματα Ασφαλείας».
Ως εκ τούτου είναι πλήρως κατανοητό ότι για να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των στρατιωτικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους και εν προκειμένω με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Κατόπιν των παραπάνω σας διαβιβάζουμε επιστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατιωτικών Ενώσεων (EUROMIL) που απευθύνεται σε όλους τους υπουργούς που εκπροσωπούν τις χώρεςτους στο Συμβούλιο EPSCO και παρακαλούμε θερμά για το προγραμματισμό συνάντησης με την Ομοσπονδία μας ώστε να ανοίξουμε δίαυλους επικοινωνίας, να ενημερωθούμε αμφίδρομα και να διασφαλίσουμε της σωστή εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.