ΜΤΑ: Ημερομηνίες Πληρωμών Μερισμάτων για το 2019


Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει το Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας Μερισματούχων για το έτος 2019.