Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς - Όλα τα ονόματα


Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 12, του ν.δ. 445/1974 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14, του ν 3648/2008 και του άρθρου 85, του ν 3883/2010, από 20-9-18, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν 19 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, από τα οποία πέντε έτη στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή: