ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΕΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στρατιωτικοί και οικογενειακός ιατρός

19 Νοεμβρίου, 2018

Αξιότιμοι κοι και κα Υπουργοί.

Με το σχετικό (α) έγγραφό μας (δείτε εδώ), είχαμε πληροφορήσει για την ανησυχία στην οποία έχουν περιέλθει οι συνάδελφοί μας, αναφορικά με την υποχρέωση εγγραφής των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους  στους οικογενειακούς ιατρούς του (β) ομοίου.

Μέχρι και σήμερα ουδεμία διευκρίνιση ή οδηγία εδόθη, από τους οικείους επιτελικούς φορείς, προς τους στρατιωτικούς, για το ανωτέρω ζήτημα, με αποτέλεσμα η ανησυχία να εντείνεται ακόμη περισσότερο.Κατόπιν τούτων, επανερχόμαστε στο αίτημά μας, όπως τούτο διατυπώθηκε με το σχετικό (α) έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως και παρακαλούμε όπως γνωρίσετε ή εκδώσετε προς ενυπόγραφη γνώση όλων των στελεχών έγγραφο, με το οποίο να δίδονται διευκρινήσεις/οδηγίες/ενέργειές μας αναφορικά με την υποχρεωτικότητα εγγραφής μας, όπως και των μελών των οικογενειών μας, που έχουν βιβλιάριο υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στους οικογενειακούς ιατρούς του σχετικού.