Πολεμική Αεροπορία: Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας – Παραίτησης Αξκών


ΑΠΟΦΑΣΗ «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας – Παραίτησης Ανώτερων Αξκών» ΑΔΑ: ΩΝ8Γ6-4Χ4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε τις αιτήσεις αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών:Δείτε αναλυτικά την σχετική απόφαση: