Τι ισχύει σχετικά με την επιφυλακή και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας αστυνομικού προσωπικού


Επειδή πολλοί συνάδελφοι, μας θέτουν ερωτήματα για την υπηρεσιακή κατάσταση της επιφυλακής, λόγω και του εορτασμού της 17ης Νοεμβρίου, το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι ο όρος «ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ» προβλέπεται στους κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα στα Π.Δ. 394/2001 που αναφέρεται στο χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού και στο Π.Δ. 141/1991 σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες – υπηρεσιακές ενέργειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 και το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ. 394/2001, σε συνδυασμό με το άρθρο 57 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 141/91, η «ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Υπευνθυμίζουμε ότι βάσει του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/2001 ο συνολικός χρόνος εργασίας, μαζί και με την παροχή εργασίας πέραν του πενθημέρου, δηλαδή την εργασία και την έκτη ημέρα της εβδομάδας είναι ΚΑΤ’ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ: 

α) 40 ώρες συνολικά για όλη την εβδομάδα, Δευτέρα έως Κυριακή, (32 ώρες για την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή) για όσους εκτελούν εργασία σε μάχιμες υπηρεσίες, εξωτερικές και εσωτερικές, σε κυλιόμενες αλλαγές 24ωρης, 16ωρης 12ωρης και 8ωρης βάσης. β) 36 ώρες (30 ώρες για την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας) για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσυκλετιστή τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, καθώς και οι σκοποί ρυθμιστές τροχαίας κίνησης, οι οποίοι εργάζονται, υποχρεωτικά, όλοι οι συνάδελφοι αυτής της κατηγορίας, σε αλλαγές 6ωρης βάσης.

γ) 42 ώρες για όλη την εβδομάδα εργασίας μαζί με την πέραν του πενθημερου εργασίας δηλαδή, για όσους ασκούν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.

Έτσι, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά από τη Διοίκηση υπολογίζεται ο επιπλέον χρόνος εργασίας της Επιφυλακής για το συνολικό εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των συναδέλφων σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

Ή να αφαιρούνται οι επιπλέον ώρες εργασίας από κάποια υπηρεσία της αμέσως επόμενης εβδομάδας εργασίας ή

εάν πρόκειται για αρκετές ώρες επιπλέον χορηγείται η λεγόμενη «υπερωριακή» έξτρα ημερήσια ανάπαυση ρεπό – πέραν βέβαια της απαιτούμενης χορηγούμενης εβδομαδιαίας ημερήσιας ανάπαυσης-, λόγω της υπερεργασίας ή την αμέσως επόμενη ημέρα το αστυνομικό προσωπικό βρίσκεται σε αδιάθετο αλλαγής, ανάλογα τη φύση της εργασίας.

Το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και ερώτηση έχετε, ενώ καλή άμεσα όλους τους Διευθυντές και Διοικητές των Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης να πράξουν τα αυτονόητα, καθώς η υπερεργασία της Επιφυλακής θα πρέπει απαραίτητα και αμεσα να συγχωνευθεί με τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας.

Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2018

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης