NEWSROOM

[getBreaking results="20" label="recent"]

ΠΟΕΣ - Νομικός σύμβουλος: Μπορούν να διεκδικηθούν περισσότερα αναδρομικά χρήματα από τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔΠανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.)

Θέμα: Καταβολή αναδρομικών σε εν ενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Αξιότιμοι κύριοι/ες, Αγαπητοί φίλοι/ες,

Στο  ψηφισθέν κατά τη συνεδρίαση ΚΓ, 8 Νοεμβρίου 2018 της Ολομέλειας της Βουλής, σχέδιο νόμου με τίτλο “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών – μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L128/1 της 30.04.2014)”περιελήφθησαν, μέσω κατατεθείσας τροπολογίας, διατάξεις περί «καταβολής εφάπαξ χρηματικού ποσού» στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (άρθρο 10 του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου), στο ιατρικό προσωπικό (άρθρο 11), στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ κλπ (άρθρο 12), στα μέλη του μόνιμου προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (άρθρο 13), στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του ΝΣΚ (άρθρο 14) και σε συνταξιούχους (άρθρο 15).

Κατά το ψηφισθέν άρθρο 10 : «1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση το άρθρο 86 του ν. 4307/2014 (Α’ 246). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016».

Κατά την αιτιολογική έκθεση δε, της ψηφισθείσας τροπολογίας, οι καταβολές γίνονται «σε εναρμόνιση» προς τις κρίσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με αποφάσεις του έκρινε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές αποδοχών των ειδικών μισθολογίων.

Επί της ανωτέρω νομοθετικής παρέμβασης παρατηρούνται τα κάτωθι:

1. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, η Ελληνική Πολιτεία δεν «εναρμονίζεται» με τίποτα, αλλά επιχειρεί  να συμμορφωθεί, ως είχε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, με το διατακτικό των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για (μεταξύ άλλων) τους εν ενεργεία στρατιωτικούς. Ειδικότερα, με πρωτοβουλία της Π.Ο.Ε.Σ. και μέσω του δικηγορικού μας γραφείου:

Α) Με τις 2193/2014 και, εν συνεχεία, 1125/2016 αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκαν (δύο φορές)  ως αντισυνταγματικές, τόσο οι αρχικές σαρωτικές μειώσεις των αποδοχών που υπέστησαν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με το ν. 4093/2012, όσο και η «κολοβή» αποκατάσταση του 50% που επιχείρησε ο ν. 4307/2014.

Β) Με τα υπ' αριθμ. 12/2014 και - ιδιαίτερα με το - υπ. αριθ. 20/2015 πρακτικά του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η Διοίκηση ακόμα και με την ψήφιση του ν. 4307/2014 δεν συμμορφώθηκε με την αρχική απόφαση του ΣτΕ.

Γ) Ομοίως με το υπ. αριθ. 4/2018 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η Διοίκηση δεν είχε συμμορφωθεί με τη νεώτερη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που είχε κρίνει ως αντισυνταγματικές και τις διατάξεις του νόμου 4307/2014 και έταξε οκτάμηνη προθεσμία συμμόρφωσης (η οποία εξέπνεε στις 23-10-2018, οπότε και το Συμβούλιο θα επανεξέταζε το θέμα).2. Ταυτόχρονα έχουν εκδοθεί από το γραφείο μας οι πρώτες αποφάσεις Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας, με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι νόμιμες αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών για το διάστημα από 1-8-2012 έως και 31-12-2016 είναι αυτές που ισχύουν κατά την 31η-7-2012 και ζητήθηκε από τη Διοίκηση εκκαθάριση των διαφορών, ώστε να επιδικασθούν  στους ενάγοντες τα σχετικά ποσά.

3. Επειδή, επομένως, ασκήθηκε η ανωτέρω νομική πίεση και επειδή οι εν ενεργεία στρατιωτικοί προσέφυγαν γρήγορα και πρώτοι, μέσω της Π.Ο.Ε.Σ, δύο φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και άλλες δυο στην Επιτροπή Συμμόρφωσης, είναι οι μόνοι (μαζί με τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και τους δικαστικούς λειτουργούς) οι οποίοι λαμβάνουν αναδρομικά από την 1η-8-2012, σε αντίθεση με τα λοιπά ειδικά μισθολόγια, για τα οποία η «εναρμόνιση» περιορίζεται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (κατά βάση λαμβάνουν αναδρομικά μόνο για τα έτη 2015 και 2016), αναλόγως, καταρχήν, του πότε εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ που τους αφορούσαν.

4. Ακόμα, όμως, και η καταβολή των οφειλομένων φαίνεται ότι έγινε μάλλον με σκοπό να περιορίσει τη «ζημιά» στο απολύτως ελάχιστο μέτρο, «παραπέμποντας» για άλλη μια φορά τους ενδιαφερόμενους στη Δικαιοσύνη. Και τούτο, γιατί με ρητή διάταξη του ψηφισθέντος νομοσχεδίου αποκλείστηκε οποιαδήποτε αύξηση της προσωπικής διαφοράς που διατηρείται από 1.1.2017 στους στρατιωτικούς και στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και η οποία προκύπτει από την ψήφιση του νέου μισθολογίου του ν. 4472/2017. Με απλά λόγια, αν και προφανώς οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ήταν αντισυνταγματικές και την 31η-12-2016 (και γι΄ αυτό τους χορηγούνται αναδρομικά με βάση τις νόμιμες και συνταγματικές τους αποδοχές, που ήταν αυτές που ίσχυαν κατά την 31η-7-2012), οι αντισυνταγματικές αποδοχές της 31ης-12-2016 εξακολουθούν να αποτελούν από 1-1-2017 και εφεξής τη συγκριτική βάση υπολογισμού της προσωπικής διαφοράς, κατά το άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα λοιπά ειδικά μισθολόγια). Προφανώς, η εν λόγω ρύθμιση είναι αμφιβόλου συνταγματικότητας και, κατά την άποψή μας, οι οικείες Ομοσπονδίες και σωματεία πρέπει να εξετάσουν τρόπους (και) δικαστικής προσβολής της.

5. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η καταβολή αναδρομικών έξι (!) (χρόνια από τη γένεση της σχετικής αξίωσης, δεν απαλλάσσει άνευ ετέρου το Ελληνικό Δημόσιο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων επιδικίας για όσα στελέχη έχουν διεκδικήσει δικαστικά τις αξιώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο μας θα προβάλλει τις αξιώσεις αυτές για τα στελέχη στο όνομα των οποίων έχει ασκήσει αγωγές, συνεχίζοντας τις δίκες που έχουν ανοίξει και θα ενημερώσει, μέσω ανακοινώσεων για τις σχετικές δικαστικές εξελίξεις.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018

Με τιμή

Για το Δικηγορικό Γραφείο
Γεώργιος Αντωνακόπουλος

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Νομικός σύμβουλος Π.Ο.Ε.Σ. - Καταβολή αναδρομικών σε εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ