BREAKING NEWS

[getBreaking results="20" label="recent"]

ΓΕΣ: Μετάταξη Μον. Ανθστων-Υπξκων και ΕΜΘ-ΕΠΟΠ στο Σώμα Αξκων και Μον. Υπξκων αντίστοιχα (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)


Τη μετάταξη, για το έτος 2018 Μονίμων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Α.Ε.Ι. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών, με ειδικότητα Αξιωματικού, για την κάλυψη πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού καθώς και τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για την κάλυψη εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν: