ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΘΠροάγουμε τους κατωτέρω, που συμπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 21/91 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74, ως εξής:

α. Σε Ανθυπασπιστές, τoυς κατωτέρω Αρχικελευστές ΕΜΘ, με ημερομηνία προαγωγής την 13 Δεκεμβρίου 2018 και θέτουμε στην Επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Άνδρες), ανεξάρτητα από Ειδικότητα και Τέχνη, μετά τον...