Στρατός Ξηράς: «Οριστική Απόλυση, Στέρηση Βαθμού και Μεταφορά στην Τάξη του Στρατιώτη, Ανθυπασπιστή


Την από 27 Σεπ 18 τελεσίδικη γνωμοδότηση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΠΦ. 453.11/85/585958/Σ.7195/28 Αυγ 18 διαταγή του ΓΕΣ/Β1/4β, ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστής Εφοδιασμού-Μεταφορών Φλώρου Σπυρίδων του Γεωργίου (ΑΜ:69972)

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής ΆμυναςΑποφασίζουμε
Την οριστική απόλυση, τη στέρηση του βαθμού και τη μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη, του Εθελοντή Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστή Εφοδιασμού-Μεταφορών Φλώρου Σπυρίδωνα του Γεωργίου (ΑΜ:69972), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, σε εκτέλεση της από 27 Σεπτεμβρίου 2018 τελεσίδικης γνωμοδότησης του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΠΦ.453.11/85/585958/Σ.7195/28 Αυγ 18
διαταγή του ΓΕΣ/Β1/4β , για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω γνωμοδότηση.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.