ΠΟΕΣ: ΣτΕ - Συμβούλιο Συμμόρφωσης και μισθολόγιο στρατιωτικών
Σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας παρευρέθηκε την 23.1.2019 στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της αίτησης που υπέβαλλε η Π.Ο.Ε.Σ. σε βάρος του δημοσίου (ΥΠΟΙΚ), καθόσον το τελευταίο δεν συμμορφώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, πλην όμως η συζήτηση αναβλήθηκε για την 20.2.2019.