ΣΟΑ –ΣΟΜΥ: Αρκετά παράπονα και οι προβληματισμοί - Τι λέει για το θέμα το ΓΕΣ


Στέλεχος του Στρατού Ξηράς, επικοινώνησε με το enoplos.gr και μας έθεσε τους προβληματισμούς του, σχετικά με τις προϋποθέσεις, που αφορούν την ένταξη του προσωπικού στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ. Για λόγους δεοντολογίας, επικοινωνήσαμε με το ΓΕΣ, θέσαμε τους ανωτέρω προβληματισμούς και μας απάντησαν, ότι τα προβλήματα αυτά ήταν γνωστά, γι αυτό το ΓΕΣ, ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης στρατιωτικών οικημάτων  ΣΟΑ - ΣΟΜΥ, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο και να τηρείται απόλυτα η σειρά προτεραιότητας, βάση των υφιστάμενων διαταγών δείτε σχετικά ΕΔΩ

Δείτε το μήνυμα που μας έστειλε το Στέλεχος:

Ιδιαίτερο προβληματισμό και δυσαρέσκεια εκφράζουν διάφοροι Αξιωματικοί από Σχηματισμούς της Αττικής, που αφορούν τις προϋποθέσεις ένταξης και την αυστηρή τήρηση της σειράς προτεραιότητας για τα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ Βάρης.


Αναφέρονται ότι ορισμένα στελέχη κατά το παρελθόν, δεν θα έπρεπε να είχαν το δικαίωμα στεγάσεως εφόσον εμφανίζονταν να έχουν ιδιόκτητη κατοικία στο όνομά τους εντός περιφερειακής φρουράς Αττικής . 

Άλλοι αξιωματικοί αναφέρουν ότι ορισμένα στελέχη, (εξαιτίας λαθών και παραλείψεων;) στεγάστηκαν κατά το παρελθόν για πολύ περισσότερο χρόνο του προβλεπομένου. Και άλλα γεγονότα μικρά και μεγάλα…

Φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα σχετικά με τα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ σε όλη την επικράτεια.

Αχτίδα φωτός βέβαια αποτελεί και το καινούργιο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ΣΟΑ-ΣΟΜΥ όπου ευελπιστούμε ότι τέτοιου είδους προβλήματα θα πάψουν να υφίστανται.