Ε. Αποστολάκης: Τι απάντησε για το Επίδομα Στέγασης στους Στρατιωτικούς


Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ Νικόλαος Νικολόπουλος με θέμα «Υποβολή αιτήματος της ΠΟΕΣ για το επίδομα στέγασης» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς η ακολουθούμενη δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική, ασκείται και εφαρμόζεται αποκλειστικά από τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με αποτέλεσμα θέματα οικονομικής μέριμνας και κοινωνικής πρόνοιας για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, να εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.ΕΘ.Α.Παρά ταύτα, από πλευράς της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταβάλλονται προσπάθειες, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας του προσωπικού, για την αποκατάσταση των όποιων αδικιών, ως αναγνώριση της αδιάκοπης προσφοράς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ