Στρατός Ξηράς: «Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων»


Προάγουμε:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 30-11-2018, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:

(1) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Τσαφά Κωνσταντίνο του Γεωργίου

ΑΜ:59973

(2) Οικονομικού Θεοφανέλη Ευδοκία του Θεοφάνη ΑΜ:58885
(3) Οικονομικού Τσιακιρούδη Ιωάννα του Ανδρέα ΑΜ:58886
(4) Οικονομικού Παπανικολάου ∆ημοσθένη του Νικολάου ΑΜ:58887
(5) Οικονομικού Μπαλιακούτα Κωνσταντίνο του ∆ημητρίου ΑΜ:58889
(6) Οικονομικού Ντριγκόγια ∆ημήτριο του Βασιλείου ΑΜ:58891
(7) Οικονομικού Μυριούνη Νικόλαο του Αλεξάνδρου ΑΜ:58894
(8) Οικονομικού Χριστοφορίδη Ματθαίο του Κωνσταντίνου ΑΜ:58895
(9) Οικονομικού Λαμπρούση Βασιλική του ∆ημητρίου ΑΜ:58896
(10) Οικονομικού Κόνα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:58897
(11) Οικονομικού Πουρσανίδη Γεώργιο του Ιωάννη ΑΜ:58898
(12) Οικονομικού Βιτούνη Σπυρίδωνα του Μάνθου ΑΜ:58899
(13) Οικονομικού Χαραλαμπίδη Ιωσήφ του Γεωργίου ΑΜ:58900
(14) Οικονομικού Μπόζη ∆ήμητρα του Παναγιώτη ΑΜ:59990
(15) Οικονομικού Κουρεμπή Γεώργιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:58902
(16) Οικονομικού Γκόγκο Περικλή του Γεωργίου ΑΜ:58904β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 19-12-2018, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Πέτρογλου ∆ημήτριο του Κωνσταντίνου

ΑΜ:61033

(2) Υγειονομικού Ιατρών Σακαγιάννη Γεώργιο του Χαριλάου ΑΜ:61036
(3) Υγειονομικού Ιατρών Κολιό Μάριο του ∆ημητρίου ΑΜ:61037
(4) Υγειονομικού Ιατρών Ακρίβο Θωμά του Ιωάννη ΑΜ:61042
(5) Υγειονομικού Ιατρών Μπερπερίδου Ιωάννα του Πέτρου ΑΜ:61048
(6) Υγειονομικού Ιατρών Ξανθοπούλου Παρασκευή του Θωμά ΑΜ:61050
(7) Υγειονομικού Ιατρών Θεοδωρούδη Ιωάννη του Στέργιου ΑΜ:61054
(8) Υγειονομικού Ιατρών Αλεξανδρή Χρυσόστομο του ∆ημητρίου

ΑΜ:61056

(9) Υγειονομικού Ιατρών Σακαγιάννη Παναγιώτη-Παρθένιο του Λάμπρου

ΑΜ:61060
γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε
Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Σωμάτων της προαγωγής τους
λογιζομένης από 22-12-2018, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου
παραμονής στο βαθμό:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Μαργαρίτη ∆ημήτριο του Στυλιανού ΑΜ:61078
(2) Υγειονομικού Ιατρών Κουδωνά Αντώνιο του Αθανασίου ΑΜ:61081
- Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Σημαιάκη Γεώργιο του

Κωνσταντίνου ΑΜ:61084

(3) Υγειονομικού Ιατρών Βάσση Λουκά του Σπυρίδωνα ΑΜ:61086
δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 23-12-2018, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:

(1) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Γούλα Ιωάννα του Κωνσταντίνου ΑΜ:61088

(2) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Βασιλάκη Βασίλειο του ΑστερίουΑΜ:60016
(3) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Φαναρά Ευαγγελία του Ιωάννη
ΑΜ:61095

ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Υπολοχαγό κατ’ εκλογή τον Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Χαριζόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου –Ιωάννη ΑΜ:62926, της προαγωγής του λογιζομένης από 14-12-2018, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό.

στ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγό κατ’ εκλογή τον Υπολοχαγό Υγειονομικού Ψυχολόγων Σωζόπουλο Θεόδωρο του Κωνσταντίνου ΑΜ: 62953, της προαγωγής του λογιζομένης από 14-12-2018, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό.

Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 16 και των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή τις παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, οι οποίες καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και κρίθηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2018-2019 ως «ευδοκίμως τερματίσασες τη σταδιοδρομία τους», της προαγωγής τους λογιζομένης από 15-12-2018:

1. ∆ιαβιβάσεων Καλαντζή Αμαλία του Αγγέλου (ΑΜ:58950)
2. Πεζικού Σπυριδωνίδου Γαρυφαλλιά του Ιωάννη (ΑΜ:60091)
3. Πεζικού Χατζηεμμανουήλ Μαρίκα του Κωνσταντίνου (ΑΜ:60128)
4. Υγειονομικού Κατωγιάννη Όλγα του Γεωργίου (ΑΜ:59147)