ΟΠΕΚΑ - Επίδομα Παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η Α δόση 2019


Έχουν ήδη υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ 285.321 Εγκεκριμένες Αιτήσεις Α21, ποσοστό της τάξης του 84,52% των αιτήσεων από αυτές  περίπου 3.478 ήταν οι απορριφθείσες Αιτήσεις (1,03%). 

Οι Αιτήσεις που Εκκρεμούν αυτή την στιγμή είναι 40.312 (11,94%) και Εκκρεμείς Αιτήσεις που ελέγχονται 8.447 (2,5%).Το Συνολικό Μηνιαίο Ποσό φτάνει στα 30.817.346€ με μέσο Μηνιαίο Ποσό τα 108€. 

Να σημειωθεί ότι για την πληρωμή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνουν αιτήσεις  μέχρι τις 26 Μαρτίου.

 Η πληρωμή αναμένετε να γίνει 28 με 29 Μαρτίου.