Πως σχολιάζουν ΕΜΘ και ΕΠ ΟΠ την ρύθμιση του νεου νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ που αφορά την παραμονή εκτός οργανικών θέσεων


Αρκετά είναι τα σχόλια των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκουν στις κατηγορίες των Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών στο  opengov.gr σχετικά με την διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου του ΥΕΘΑ και συγκεκριμένα στο Άρθρο 05 που αφορά ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων.

Δείτε κάποια από αυτά:

12 Μαρτίου 2019, 10:04 Αναφορικά με την προϋπόθεση της μη συμπλήρωσης 35 ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, διευκρινίζουμε ότι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 3865/2010, αφορά σε έτη πραγματικής υπηρεσίας. Ευχαριστούμε για τα σχόλια. Θα φροντίσουμε για τη διόρθωση της εν λόγω διατύπωσης. 

12 Μαρτίου 2019 Να τροποποιηθεί εξ’ ολοκλήρου το άρθρο ως εξής:
Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) προέλευσης Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ), καθώς και Μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, παραμένουν αυτεπαγγέλτως στο στράτευμα, ανεξαρτήτου ηλικίας και κατ’ ελάχιστο μέχρι το πεντηκοστό πέμπτο (55) έτος της ηλικίας τους ή τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους της ηλικίας τους, όπου και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα. Κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όσοι επιθυμούν δύναται να αποστρατευτούν κατόπιν αιτήσεώς τους, με συντάξιμες αποδοχές όπως ορίζει η οικεία νομοθεσία. 11 Μαρτίου 2019, 10:08  Στις προκηρύξεις που υπογράψαμε κατά την ένταξή μας στο σώμα αναφερόταν ότι θα παραμείνουμε στο σώμα (Στρατός, Ναυτικό ,Αεροπορία) για 35 χρόνια εφ’ όσον έχουμε σωστή αξιολόγηση. Δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια μας, προσφέροντας στη Πατρίδα, και δίνουμε ακόμη. Ξαφνικά τα 35 χρόνια έγιναν 40 χρόνια (για όλους) και πρέπει να πληρώσουμε τα πέντε χρόνια ,αλλά και πάλι δεν φτάνουν, για κάποιον που μπήκε στην ηλικία 21 ετών έως 28 από το 10ο του 1990 και μετά. Δεν είμαστε τιμωρημένοι ,ώστε να εφαρμόσετε τον νόμο του 1974 στη βαθμολογική εξέλιξή μας, γιατί δεν παίρνουμε βαθμό (ενώ σε κάποιους άλλους εθελοντές τούς έχετε δώσει βαθμούς μέσα σε ένα βράδυ). Δεν είναι σωστό μέτρο αυτό. ΕΠΥ και ΕΠΟΠ εθελοντές είναι.β. Στην 1 και 10 παρ του άρθρου 39 (να ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους), πρόταση να αναφερθεί και εξειδίκευση. 11 Μαρτίου 2019, 08:37 | Χρηστος Μόνιμος ΣύνδεσμοςΜε τους συναδέλφους που έχουν κάνει μετάταξη από θεσμό ΕΠΟΠ , ΕΜΘ και τοποθετήθηκαν πίσω από σχολές ,θα είναι 54 και Ανθυπασπιστές .Θα έχουν δικαίωμα παραμονής όπως οι ΕΜΘ;
Οι ΕΠΟΠ δεν θα συμπεριληφθούν;
Μήπως δεν έπρεπε η ρύθμιση να αναφέρεται σε συγκεκριμένους θεσμούς αλλά γενικά σε βαθμούς; 

11 Μαρτίου 2019, 08:53 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΎ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΘΕΣΜΟΥ.ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΕΜΘ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ.ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΔΕΝ ΔΙΈΠΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ.ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΊΑΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΑ ΈΤΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ Η ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΊΑΣ.ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ, ΆΔΙΚΟ ΝΑ ΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ(ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΊ ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΎΕΤΑΙ).ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΑΔΙΚΗ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠ-ΟΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΑΡΧΑΙΟΜΕΝΟ Ν.Δ. ΕΜΘ.ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥΣ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ.