ΠΟΕΣ: Υγειονομική Περίθαλψη (Αγορά Γυαλιών Ματιών)


1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με το οποίο προτείνεται η επέκταση της κάλυψης της δαπάνης αγοράς γυαλιών ματιών για τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών, από το δημόσιο, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή μετά των λοιπών δικαιούχων απάντων των κατηγοριών που συναντώνται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

3. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, μετά του συνημμένου του, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος 
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ 
6974860612