Στρατός Ξηράς: Σε ποιους Αξιωματικούς απονεμήθηκαν παράσημα - Όλα τα ονόματα


Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια απόσπασμα του από 26-06- 2018 Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Απονομή τιμητικών διακρίσεων» του Υπουργείου Εξωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 768/06-07-2018 ΦΕΚ (τεύχος Γ΄).

Ο βαθμός με τον οποίο αναφέρονται, είναι αυτός που έφεραν κατά το χρόνο που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την απονομή του αντίστοιχου παρασήμου.

Οι τιμηθέντες Αξιωματικοί στους οποίους απονέμονται τα παράσημα, να φέρουν στο εξής στη στολή τους την αντίστοιχη διεμβολή.Η απονομή των παρασήμων να γίνει σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς, να κοινοποιηθεί με την Ημερήσια Διαταγή και να καταχωρηθεί στα ατομικά έγγραφα των Αξιωματικών αυτών.
111 by enoplos.gr on Scribd