Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Υπαξιωματικών Όπλων και Σωμάτων


Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30, του 445/74 ν.δ. τους παρακάτω συµπληρωµατικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2017 και 2018, που συντάχθηκαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ):