Έγινε τροποποίηση στο ΠΔ 11/2014 περί Σωματικής Ικανότητας στις ΕΔ - Δείτε όλες τις αλλαγές (ΦΕΚ)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1360 Β'/19-04-2019 η Απόφαση του ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα με θέμα: Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων του π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (A΄ 17).

Οι τροποποιήσεις αφορούν:

1. Οι με αύξοντα αριθμό παράγραφοι 14, 15, 16, 17 και 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών 5 πίνακες και ειδικότερα τους 14, 15, 16, 17 και 505, αντικαθίστανται. Οι πίνακες αυτοί αφορούν γενικά νοσήματα όπως την παχυσαρκία, την όραση και τον Δείκτη Μάζας του Σώματος.2. Η παρ. 1 του Παραρτήματος «Α» Προσόντα Σωματικής Ικανότητας για το Προσωπικό Διαφόρων Υπηρεσιών του Πολεμικού Ναυτικού, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

«1. Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Μάχιμοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και να διακρίνουν και να διαβάζουν όλους τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες Ishihara. Οι Δόκιμοι Μάχιμοι που κατατάσσονται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν όλους τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες Ishihara. Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Μηχανικοί πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό, η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή (4 1/2) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο) και να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες Ishihara, σύμφωνα με την παρ. 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών.»

3. Οι με αύξοντα αριθμό παράγραφοι 9, 13, 14, 15, 16, 17, 24 του Συγκεντρωτικού Πίνακα του Παραρτήματος «Β» Πτητικής Ακαταλληλότητας Α-Β-Γ Κατηγοριών και Ακαταλληλότητας Προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών των Ε.Δ., αντικαθίστανται.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:


Loading...