Προτάσεις για τον παραθερισμό των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων


Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καστοριάς κάνει τις παρακάτω προτάσεις για τον παραθερισμό των στελεχών στα οικεία Κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων

α. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»).

β. ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/ Δ3/2

1. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (α) σχετικό, δικαίωμα παραθερισμού στα οικεία Κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν όλα τα εν ενεργεία στελέχη, πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ, στελέχη εν αποστρατεία και συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ. Επίσης, καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας (άρθρο 2)  με μοριοδότηση,  πλην των αρχηγών ΓΕ, Διοικητών ΜΕΣ και των παρακάτω κατηγοριών ανεξαρτήτως μοριοδότησης (κατ’ εξαίρεση):

α. Όσων έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ.

β. Των οικογενειών στελεχών που αποβίωσαν εν υπηρεσία.

γ. Των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών.

δ. Των πολύτεκνων οικογενειών (τέσσερα τέκνα και άνω).

2. Η τελική βαθμολογία όσων δικαιούνται παραθερισμού, πλην των περιπτώσεων που αναφέραμε, διαμορφώνεται κατόπιν μοριοδότησης, αθροιστικά και κατά σειρά, του βαθμού, της προσωπικής και της οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας, προτεραιότητα έχει ο αρχαιότερος εξ αυτών.3. Με το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας παρατηρείται το φαινόμενο ιδιαίτερα στην «καρδιά» του καλοκαιριού, δηλαδή τη χρονική περίοδο από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου έτους και κυρίως σε Κέντρα που δεν έχουν να διαθέσουν πολλά οικήματα, να στεγάζονται στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για παραθερισμό. Οικογένειες με 1 ή ακόμα και 2 παιδιά στεγάζονται σπάνια, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να επιλέξουν άλλες περιόδους, λόγω των σχολικών υποχρεώσεων των τέκνων τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μάιος, Σεπτέμβριος, πρώτο μισό Ιουνίου κ.λ.π). Επίσης, σημαντικό και ενδεικτικό είναι ότι, τα άτεκνα ζευγάρια είναι ουσιαστικά αδύνατο να επιλεγούν για παραθερισμό ακόμα και μετά από αναμονή πάρα πολλών ετώ. 

4. Για την αποκατάσταση αυτού του είδους της αρρυθμίας και την άρση του αισθήματος αδικίας που νιώθει μεγάλη μερίδα των στελεχών αλλά και για τη δικαιότερη κατανομή των διαμερισμάτων στο σύνολο του προσωπικού, προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

α. Εισοδηματικά κριτήρια με κλιμακούμενη μοριοδότηση επ΄ αυτών.

β. Μόρια αναμονής (για κάθε έτος που το στέλεχος δεν θα στεγάζεται για παραθερισμό, επιπλέον 20 μόρια).

γ. Αφαίρεση μορίων στέγασης ανάλογα με την περίοδο. Π.χ για περίοδο στέγασης από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου -30 μόρια, από 16 Ιουνίου έως 31 Ιουνίου και 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου -20 μόρια και για τις υπόλοιπες περιόδους -10 μόρια.

δ. Μικρότερης διάρκειας παραθεριστικές περίοδοι 8 ημερών. Έτσι θα μπορούν να στεγαστούν περισσότερες οικογένειες.

ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας να προηγείται αυτός που δεν έχει στεγαστεί ποτέ ή τις λιγότερες φορές σε σχέση με αυτόν που ισοψηφεί.

5. Με την υιοθέτηση των παραπάνω θα διαπιστώσουμε εύκολα την δικαιότερη κατανομή των διατιθέμενων διαμερισμάτων  σε βάθος 5ετίας για το σύνολο του προσωπικού.

6. Η Ένωση μας με γνώμονα πάντα τη δικαιοσύνη, το συμφέρον του συνόλου του προσωπικού και με απόλυτο σεβασμό στην τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια, καταθέτει την παραπάνω πρόταση για την απαλοιφή φαινομένων αποκλεισμού μερίδας συναδέλφων.


Loading...