BREAKING NEWS

[getBreaking results="20" label="recent"]

Ετήσιο επίδομα 300 - 400 ευρώ αντί επαναφοράς των Δώρων στις συντάξεις
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 10ΜΗΝΟ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2015 ΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016

Επίδομα αντί επαναφοράς των Δώρων στις συντάξεις μπορεί να νομοθετήσει η κυβέρνηση πιεζόμενη από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε μεν αντισυνταγματική την κατάργηση των Δώρων, πλην όμως η τυχόν επαναφορά τους από εδώ και στο εξής μπορεί να είναι και με τη μορφή ενός ετήσιου επιδόματος των 300-400 ευρώ!

Η λεγόμενη και 13η σύνταξη που διαφημίζει προεκλογικά η κυβέρνηση κρύβει αυτή την παγίδα γιατί η νομοθέτηση σε μόνιμη βάση μιας επιπλέον σύνταξης δεν σημαίνει ότι θα είναι στο ίδιο ποσό με το παρελθόν δηλαδή στα 800 ευρώ, αλλά πολύ πιο κάτω, ακόμη και στα 400 ευρώ. Αντίθετα, τα παλιά Δώρα στις συντάξεις (800 ευρώ το χρόνο στις κύριες και δυο επιπλέον επικουρικές το χρόνο) μπορούν να τα πάρουν με αναδρομικά μόνον όσοι έχουν κάνει προσφυγή στα δικαστήρια. Σε μια επαναφορά των Δώρων όμως, η όποια κυβέρνηση δεν έχει καμία δέσμευση να επαναφέρει τα παλιά ποσά γιατί το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την πλήρη κατάργησή των Δώρων ανεξαρτήτως ποσού!

Το κόστος από την επαναφορά Δώρων με 800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και με δυο επιπλέον συντάξεις όσον αφορά τις επικουρικές, φτάνει στα 2,2 δισ. ευρώ ετησίως. Με αναδρομικά Δώρων για 10 μήνες που το κόστος είναι περίπου 1,8 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό θα έπρεπε να καταβάλει ο προϋπολογισμός εάν επρόκειτο τα Δώρα να επανέλθουν στο ίδιο ποσό.

Με τη δικλίδα των δικαστών που ανοίγει παράθυρο επαναφοράς σε μικρότερο ύψος, το κόστος για τον προϋπολογισμό μειώνεται στα 650 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που επιλεγεί ετήσιο Δώρο 250 ευρώ.

Με επαναφορά Δώρων στα 350 ευρώ, το κόστος ανεβαίνει στα 910 εκατ. ευρώ, ενώ αν επιλεγεί η επαναφορά με 400 ευρώ το χρόνο, το κόστος ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Υπάρχει μάλιστα και πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπ. αριθμ. 1388/11-11-2018), όπου οι δικαστές έκριναν ότι ορθά καταργήθηκε το Δώρο των 800 ευρώ με το νόμο 3487/2010 στους συνταξιούχους που έπαιρναν σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ αλλά στην παράγραφο 8.3 της απόφασης λένε ότι «δεν κατοχυρώνεται ούτε από την εθνική ούτε από τη διεθνή έννομη τάξη δικαίωμα σε συντάξεις ή παρακολουθήματα αυτών συγκεκριμένου ύψους»!

Η θέση αυτή βασίστηκε σε παλαιότερες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (287/2008 και 11 Τμ. 5110/2015, 177/2012, 836/2009, 1443/2004) και σημαίνει ότι ναι μεν το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει την επάρκεια των συντάξεων, αλλά δεν υφίσταται δέσμευση για τη διατήρηση «συντάξεων και βοηθημάτων σε συγκεκριμένο ύψος».

Στην πράξη λοιπόν αν η παρούσα κυβέρνηση, ή η επόμενη, σε περίπτωση που πάρει την καυτή πατάτα των αναδρομικών, υποχρεωθεί να επαναφέρει τα Δώρα σε όλους τους συνταξιούχους, καθώς και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, δεν έχει τη δέσμευση από εδώ και πέρα να τα καταβάλλει με τα ίδια ποσά που ήταν όταν καταργήθηκαν, (800 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα), αλλά έχει τη δικαιοδοσία να τα νομοθετήσει ως έκτακτα βοηθήματα λόγω εορτών, ποσά 300 και 400 ευρώ το χρόνο, βαφτίζοντάς τα 13η σύνταξη ή 13ο μισθό στο Δημόσιο!Η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι για το μέλλον δεν είναι στη δικαιοδοσία των δικαστών να ορίσουν πόσα θα είναι τα Δώρα, αλλά των κυβερνήσεων με βάση τις αντοχές του προϋπολογισμού.

Αντίθετα εκεί που οι δικαστές έχουν πλήρη δικαιοδοσία είναι στο να κρίνουν αν οι περικοπές είναι αντισυνταγματικές και εφόσον κριθούν ως τέτοιες, τότε όσοι έχουν ασκήσει προσφυγές θα πρέπει να πάρουν πίσω αυτές τις περικοπές γιατί τους επεβλήθησαν κατά παράβαση του Συντάγματος.

Το σημείο 8.3 της απόφασης 1388/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου λέει επί λέξει: «Επίσης, εν όψει του ιδιαίτερου υπηρεσιακού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος που το Σύνταγμα επιφυλάσσει στους δημοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς το κράτος εγγυάται και οφείλει να διασφαλίζει την επάρκεια των συντάξεων και τη βιωσιμότητα του συστήματος συνταξιοδότησης των ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό εναπόκειται, κατ’ αρχήν, στην ευχέρεια του νομοθέτη, εν όψει και των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών να μεταβάλλει για το μέλλον το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών, ως προς το ύψος, μεταξύ άλλων, του ποσού της λαμβανόμενης σύνταξης και των παρακολουθημάτων αυτής, χωρίς να επιβάλλεται η εσαεί διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, δοθέντος ότι δεν κατοχυρώνεται ούτε από την εθνική ούτε από τη διεθνή έννομη τάξη δικαίωμα σε συντάξεις ή παρακολουθήματα αυτών συγκεκριμένου ύψους».

ΠΗΓΗ: staratalogia.blogspot.gr