Σημαντική ενημέρωση για υποβολή φορολογικών δηλώσεων από τον Λοχαγό Οικονομικού Ηλία Νατσιούλα


Σημαντική ενημέρωση για υποβολή φορολογικών δηλώσεων:

Σήμερα σ έλεγχο που έκανα στο taxis net στη δήλωση μου παρατήρησα ότι άλλαξε ο κωδικός που είχαν περαστεί τα αναδρομικά και τα οποία εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης.

Ως εκ τούτου υπέβαλα την φορολογική δήλωση και δεν υπήρχε πρόσθετη παρακράτηση εισφοράς .

Ο νέος κωδικός των αναδρομικών είναι ο 617 και 618 της συζύγου.


Συνάδελφοι ελέγξτε και στις δικές σας δηλώσεις αν επήλθε αλλαγή, ώστε μόνο τότε να υποβάλετε την φορολογική δήλωση.