Τακτικές Κρίσεις Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ)
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 625 Γ'/22-04-2019 σύμφωνα με το οποίο:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29.03.2019 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2019 - 2020 Αντιπλοιάρχων Ειδικοτήτων Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, με την 8/Σ.8 από 22.03.2019 απόφασή του:

α. Πίνακας, «Διατηρητέων», Αντιπλοιάρχων Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ: