BREAKING NEWS

[getBreaking results="20" label="recent"]

Όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού του Λιμενικού για προσλήψεις αξιωματικών -


Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού για την πρόσληψη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος.

Οι κενές οργανικές θέσεις αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός, κατανέμονται ως εξής:

Α. Ποσοστό πενήντα έξι τοις εκατό (56%) κάτοχοι πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

Β. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) κάτοχοι πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

Γ. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) κάτοχοι πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ πλοιάρχων με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Δ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κάτοχοι πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/Μηχανικών με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των προς κατανομή θέσεων, εφόσον παρουσιαστούν κλασματικά υπόλοιπα, τότε αυτά αθροίζονται στο σύνολό τους και το άθροισμά τους προστίθεται στις θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα.Δικαιολογητικά

Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι σημαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. πρέπει να υποβάλουν -όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται σ’ αυτή- τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια επιτροπή από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τότε θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

Β. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (ειδικά για τους προερχόμενους από το Σώμα, με στολή). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

Γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις). Δ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Ε. Τίτλο ξένης γλώσσας συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.