BREAKING NEWS

[getBreaking results="20" label="recent"]

Το πρόβλημα στην ΕΛ-ΑΣ είναι οργανωτικό-δομικό και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.


1. Ως γνωστόν (το έχουμε ξαναγράψει) ο υδροκεφαλισμός και ο συγκεντρωτισμός που επικρατεί στο οργανόγραμμα, που έχει πάρει τη μορφή ανάποδης πυραμίδας (με διπλά επιτελεία, πολλές κεντρικές δ/νσεις κ.α.) και στην άσκηση αρμοδιοτήτων του Οργανισμού της Αστυνομίας και κυρίως η νοοτροπία των Στελεχών της, που αρνούνται να εκχωρήσουν «εξουσία» και αρμοδιότητες, δημιουργούν δυσλειτουργίες και προβλήματα. Ακυρώνουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα. Οι Γενικές Αστυνομικές Δ/νσεις Περιφέρειας, που σχεδιάσθηκαν να λειτουργούν ως «μικρά Αρχηγεία», δεν παίζουν πλέον κανένα ρόλο και έχουν μάλλον «διακοσμητικό» και γραφειοκρατικό χαρακτήρα.

2.Απαιτείται απλούστευση του οργανογράμματος των Υπηρεσιών, λιγότερες και ευέλικτες δομές, ενοποίηση των Διευθύνσεων και Τμημάτων με ομοειδές αντικείμενο και ενίσχυση των περιφερειακών και μάχιμων Υπηρεσιών. Υπαγωγή των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών στις υφιστάμενες-αντίστοιχες οργανωτικές δομές και όχι σε μονοπρόσωπα όργανα, ώστε να επιτυγχάνεται ο αναγκαίος συντονισμός, έλεγχος και η ενότητα της προσταγής. Η πρόσληψη προσωπικού με διαδικασίες μάλιστα fast track από μόνη της δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Γιατί αυτό θα «χαθεί» στο δαιδαλώδες οργανόγραμμα.3. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 θεσμοθέτησαν την αποκαλούμενη «ομογενοποίηση», δηλαδή την ένταξη των Ε.Φ. και Συνοριακών Φυλάκων (Σ.Φ.) στο αστυνομικό προσωπικό. Σκοπός αυτών ήταν η εξάλειψη της Αστυνομίας πολλών ταχυτήτων, ώστε να σταματήσουν οι αντιδικίες που παρατηρούνταν μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών «ένστολου» προσωπικού και να διαλυθεί η σύγχυση, που επικρατούσε, για το ποια ακριβώς καθήκοντα μπορούσε να ασκήσει κάθε κατηγορία. Την εξάλειψη της Αστυνομίας πολλών ταχυτήτων εξυπηρετεί ένα ενιαίο και αξιοκρατικό σύστημα κατάταξης, όπως είναι αυτό των Πανελληνίων Εξετάσεων, το οποίο αναβάθμισε το επίπεδο και την ποιότητα του προσωπικού και κατά συνέπεια της Αστυνομίας. Το σύνολο των Σ.Φ. και Ε.Φ. εντάχθηκε στο αστυνομικό προσωπικό (η τελευταία σειρά των Ε.Φ. που προσλήφθηκε πριν από 8 χρόνια εντάσσεται εφέτος και το πρόβλημα τελείωνε).

4. Είναι κατανοητή η ανάγκη άμεσης απόδοσης στην αστυνόμευση νέας δύναμης. Αυτό καταρχήν μπορεί να εξασφαλιστεί άμεσα με την ανακατανομή αυτής. Με την αποδέσμευση δυνάμεων που καταχρηστικά έχουν διατεθεί σε VIP και πρώην αξιωματούχους (συμπεριλαμβανομένων των Αρχηγών-Στρατηγών). Τα πρώτα βήματα γίνονται. Αρκεί να μην είναι κινήσεις εντυπωσιασμού ως συνήθως. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ο εξορθολογισμός του οργανογράμματος. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος. Η πρόσληψη νέων Ε.Φ. όμως, εκτός από τη διάρρηξη-διάσπαση του συστήματος των Πανελληνίων και την επαναφορά του προβλήματος (όπως αναφέρθηκε) θα καθυστερήσει τόσο για τεχνικούς-γραφειοκρατικούς, όσο και δημοσιονομικούς λόγους. Καταρχήν, και εφόσον ξεπεραστούν τα δημοσιονομικά προβλήματα, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν οι σχετικές κανονιστικές πράξεις (Π.Δ., Αποφάσεις κ.α.), να εκδοθεί η προκήρυξη, να γίνουν οι σχετικές διαδικασίες, να εκδοθούν αποτελέσματα και να γίνει η προβλεπόμενη εκπαίδευση. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο, που μπορεί να αγγίξει το έτος. Τελικά το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η διαιώνιση του προβλήματος και η εξασφάλιση «πελατείας» (=μελών) στα οικεία Σωματεία.

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών