Με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) επαναφέρεται το διακριτικό σήμα της Ελληνικής Σημαίας, με τη λέξη «ΕΛΛΑΣ», στις στολές στελεχών ΣΞ και μόνο για τους υπηρετούντες στο εσωτερικό της χώρας.

Στο εν λόγω διακριτικό σήμα θα αναγράφεται επί αυτού «ΕΛΛΑΣ» και όχι «HELLAS» και θα φέρεται στο αριστερό μανίκι του χιτωνίου.