Τι ζητά από το ΥΠΕΘΑ για τους Στρατιωτικούς ο Βουλευτής κ. Αθαν. Δαβάκης

Τι ζητά από το ΥΠΕΘΑ για τους Στρατιωτικούς ο Βουλευτής κ. Αθαν. Δαβάκης


ΕΡΩΤΗΣΗ (2353/3-12-2019)
Βουλευτή Λακωνίας ΝΔ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΔΑΒΑΚΗ

ΠΡΟΣ: Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ετών υπηρεσίας αξιωματικού για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που μέχρι τις 31/12/2015 συμπλήρωσαν 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας

Σύμφωνα με το συνδυασμό των προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 3883/2011 και του άρθρου 14 του Ν.4361/2016, οι αξιωματικοί που προέρχονται από τις ΑΣΣΥ (και όχι μόνο) και μέχρι τις 31/12/2012 είχαν συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας προάγονται με βάση το καθεστώς που καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996. Επιπροσθέτως, στο ίδιο σημείο προβλέπεται ρητώς ότι ως χρόνος υπηρεσίας αξιωματικού υπολογίζεται το διάστημα μετά το 13ο έτος από την κατάταξή τους...

Διαβάστε την συνέχεια:
ΠΗΓΗ