Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Αξιωματικών

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Αξιωματικών


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 27-12-2019 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996, του ν. 3883/2010 και του ν. 4361/2016:

Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4γ(1) και 5β του άρθρου 21 του ν. 2439/1996:

1. Σε Συνταγματάρχες οι παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων οι οποίοι συμπλήρωσαν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 23-04-2019 που κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων
κρίσεων Αντισυνταγματαρχών - Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2019-2020, με το από 02-05-2019 π.δ. (Γ 825, ΕΔΥΕΘΑ 57/2019):

2. Σε Αντισυνταγματάρχες οι παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 23-04-2019 που κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών - Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2019-2020, με το από 02-05-2019 π.δ. (Γ’ 825, ΕΔΥΕΘΑ 57/2019):

Δείτε όλα τα ονόματα: