Στρατός Ξηράς: Προαγωγές στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ΕΜΘ Ανθστών

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ΕΜΘ Ανθστών


Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22-01-2020 «Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4609/2019, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές, που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:

Δείτε το ΦΕΚ: